Home » Genealogie » Overlijdensakte van Dirk Karel van Meerten (1877-1878)

Overlijdensakte van Dirk Karel van Meerten (1877-1878)

Overlijdensakte van Dirk Karel van Meerten (1877-1878) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Bedum.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Dirk Karel van Meerten (1877-1878) weergegeven.1 Op 23 december 1878 verscheen Andries Woldendorp (1824-1919) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Bedum om aangifte te doen van het overlijden van Dirk Karel. Andries was vier en vijftig jaar oud, architect van beroep en woonachtig te Onderdendam. Hij deed de aangifte samen met Siebe Braaksma (1825-1898), drie en vijftig jaar oud, kleermaker van beroep en woonachtig te Onderdendam. Beide getuigen zijn geen bloedverwant van de overledene. Zij verklaarden dat Dirk Karel op 22 december 1878 om twee uur ’s nachts is overleden in de leeftijd van zeventien maanden. Hij was geboren en woonachtig te Onderdendam. Dirk Karel was een zoon van Samuel van Meerten (1836-1895) en Biefkelina Clasina Odenbandringh (1852-1916).2 Samuel was notaris van beroep en Biefkelina Clasina zonder beroep. Het echtpaar woonde te Onderdendam.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Bedum, overlijdensakten, 1878, aktenummer 141. Te raadplegen via de website ‘Alle Groningers’: www.allegroningers.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-samuel-van-meerten-1836-1895-en-biefkelina-clasina-oldenbandringh-1852-1916/.