Home » Genealogie » Overlijdensakte van Hendrik van Doorn (1813-1889)

Overlijdensakte van Hendrik van Doorn (1813-1889)

Overlijdensakte van Hendrik van Doorn (1813-1889) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Buren.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Hendrik van Doorn (1813-1889) weergegeven.1 Op 22 mei 1889 verscheen Willem van der Heijden (1831-1900) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Buren om aangifte te doen van het overlijden van Hendrik. Willem was zeven en vijftig jaar oud en arbeider van beroep.2 Hij deed de aangifte samen met Cornelis van Doorne (1861-1900), acht en twintig jaar oud en gemeentesecretaris van beroep. Zij verklaarden dat Hendrik op 22 mei 1889 om half tien in de ochtend is overleden te Erichem in de leeftijd van zes en zeventig jaar. Hendrik was arbeider van beroep, geboren te Erichem op 11 januari 1813 en woonachtig aldaar.3 Hij was weduwnaar van Willemina Timmer (1795-1874) en een zoon van Willem van Doorn (±1779-1862) en Elisabeth van Beem (1784-1853).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Buren, overlijdensakten, 1889, aktenummer 16. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Volgens de akte was Willem ‘niet verwant’, maar dit is onjuist. Hendrik was een oom van Willem, zijn moeder Jannigje was namelijk de zus van Willemina de vrouw van Hendrik.
  3. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-hendrik-van-doorn-1813-1889/.