Home » Genealogie » Huwelijksakte van Ruth van Meerten (1886-1948) en Willemina Katrina van Leijen (1892-1916)

Huwelijksakte van Ruth van Meerten (1886-1948) en Willemina Katrina van Leijen (1892-1916)

Eerste blad van de huwelijksakte van Ruth van Meerten (1886-1948) en Willemina Katrina van Leijen (1892-1916) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.
Tweede blad van de huwelijksakte van Ruth van Meerten (1886-1948) en Willemina Katrina van Leijen (1892-1916) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Ruth van Meerten (1886-1948) en Willemina Katrina van Leijen (1892-1916) weergegeven.1 Op 17 mei 1912 verscheen dit aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren om een huwelijk aan te gaan.

Ruth van Meerten was vijf en twintig jaar oud en boomkweker van beroep. Hij was geboren en woonachtig te Opheusden.2 Ruth was de meerderjarige zoon van wijlen de echtelieden Ruth van Meerten (1826-1890) en Dora Peters (1850-1892).3

Willemina Katrina van Leijen was negentien jaar oud en zonder beroep. Zij was geboren en woonachtig te Opheusden.4 Willemina Katrina was de minderjarige dochter van Klaas van Leijen (1848-1926) en wijlen Teuntje van Meerten (1854-1904). Klaas was vier en zestig jaar oud en voerman van beroep. Hij woonde te Opheusden. De vader van de bruid gaf toestemming voor dit huwelijk.

De huwelijksafkondigingen hebben zonder stuiting plaats gehad op 5 mei 1912 en op 12 mei 1912. Daarna hebben de getuigen de volgende stukken overhandigd: (1) en (2) hun geboorteakten, (3) de overlijdensakte van de vader van de bruidegom, (4) de overlijdensakte van de moeder van de bruidegom, en (5) de overlijdensakte van de moeder van de bruid. Na de vragen van de Ambtenaar hebben zij elkaar het ‘Ja’-woord gegeven.

Het echtpaar had vier getuigen meegebracht:

 1. Piet de Kruiff (1882-1952), dertig jaar oud, arbeider van beroep, woonachtig te Opheusden en een zwager van de bruid.5
 2. Adrianus Hendriksen (1870-1949), een en veertig jaar oud, arbeider van beroep, woonachtig te Opheusden en de zwager van de bruid.6
 3. Gijsbert van Leijen (1882-1944), dertig jaar oud, arbeider van beroep, woonachtig te Opheusden en de broer van de bruid.7
 4. Klaas van Leijen (1886-?), vijf en twintig jaar oud, arbeider van beroep, woonachtig te Opheusden en de broer van de bruid.8

Voetnoten

 1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, huwelijksakten, 1912, aktenummer 9. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
 2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-ruth-van-meerten-1886-1948/.
 3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-ruth-van-meerten-1826-1890-en-dora-peters-1850-1892/.
 4. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-willemina-katrina-van-leijen-1892-1916/.
 5. Piet was getrouwd met Menske van Leijen (1881-1976) de zus van Willemina Katrina.
 6. Adrianus was getrouwd met Nieske van Leijen (1874-1953) de zus van Willemina Katrina.
 7. Gijsbert is ongehuwd gebleven.
 8. Klaas was getrouwd met Mensina Johanna van Kleef (1888-?).