Home » Genealogie » Geboorteakte van Willemina Katrina van Leijen (1892-1916)

Geboorteakte van Willemina Katrina van Leijen (1892-1916)

Geboorteakte van Willemina Katrina van Leijen (1892-1916) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de geboorteakte van Willemina Katrina van Leijen (1892-1916) weergegeven.1 Op 12 oktober 1892 deed Klaas van Leijen (1848-1926) in de Gemeente Kesteren aangifte van de geboorte van een dochter. Hij gaf aan dat Willemina Katrina op 12 oktober 1892 om tien uur in de morgen geboren is in Opheusden in het huis nummer 250. De moeder is Teuntje van Meerten, arbeidster en wonende te Opheusden. Als getuigen had de aangever meegenomen: (1) Cornelis Gerritsen (1851-1934)2, twee en veertig jaar oud en arbeider van beroep, en (2) Jan Hendrik van Drumpt (1854-1937)3, acht en dertig jaar oud en smid van beroep. Uit de genealogische gegevens weten we dat zij op 17 mei 1912 in het huwelijk getreden is met Ruth van Meerten (1886-1948).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, geboorteakten, 1892, aktenummer 58. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Hij was de vader van Gerrit Gerritsen (1881-1964) die met Meggel van Meerten getrouwd is (1881-1907). Zie voor een parenteel van dit echtpaar: https://oorsprong.info/parenteel-van-meggel-van-meerten-1881-1907-en-gerrit-gerritsen-1881-1964/. Cornelis ging diverse keren mee als getuige bij aangiften.
  3. Hij was ook aanwezig als getuige bij de geboorte van Maria van Dam: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-maria-van-dam-1904-1975/.