Home » Genealogie » Geboorteakte van Ruth van Meerten (1886-1948)

Geboorteakte van Ruth van Meerten (1886-1948)

Geboorteakte van Ruth van Meerten (1886-1948) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de geboorteakte van Ruth van Meerten (1886-1948) weergegeven.1 Op 2 oktober 1886 deed Ruth van Meerten in de Gemeente Kesteren aangifte van de geboorte van zijn zoon. Ruth was negen en vijftig jaar oud en gepensioneerd militair van beroep. Hij gaf aan dat Ruth op 1 oktober 1886 om half zes ’s avonds is geboren te Opheusden in het huis nummer 178. De moeder van Ruth was Dora Peters, zonder beroep en wonende in Opheusden. De aangever had als getuigen meegenomen: (1) Floris van Binsbergen (1846-1915), veertig jaar oud en bakker van beroep, en (2) Bouwe Hendrik Torn Broers (1849-1920), zeven en dertig jaar oud en timmerman van beroep. Beide getuigen woonden in de Gemeente Kesteren. Uit de genealogische gegevens weten we dat Ruth op 17 mei 1912 in het huwelijk trad met Willemina Katrina van Leijen (1892-1916) en na haar overlijden hertrouwde met Klasina van Dee (1891-1967) te Lienden op 21 november 1918.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, Geboorteakten, 1886, aktenummer 84. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.