Home » Genealogie » Overlijdensakte van Petrus Gradus Doesburg (1836-1915)

Overlijdensakte van Petrus Gradus Doesburg (1836-1915)

Overlijdensakte van Petrus Gradus Doesburg (1836-1915) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Leiden.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Petrus Gradus Doesburg (1836-1915) weergegeven.1 Op 9 november 1915 verscheen Gerrit Hendriks (±1858-?) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Leiden om aangifte te doen van het overlijden van Petrus Gradus. Gerrit was zeven en vijftig jaar oud, begrafenisondernemer van beroep en woonachtig te Oegstgeest. Hij deed de aangifte samen met Johannes Betgem (1857-1942), acht en vijftig jaar oud, zonder beroep en woonachtig te Leiden. Zij verklaarden dat Petrus Gradus2 Doesburg op 8 november 1915 om zeven uur in de avond is overleden in de leeftijd van negen en zeventig jaar. Hij was zonder beroep, geboren te Rotterdam en woonachtig te Leiden.3 Hij was weduwnaar van Johanna van Meerten (1827-1905).4 Zijn ouders zijn al overleden, maar de aangevers niet bekend. Volgens de genealogische gegevens gaat het hier om Hendrik Doesburg (1794-1863) en Grada Bergenthuin (1799-1871).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Leiden, overlijdensakten, 1915, aktenummer 806. Te raadplegen via de website van Erfgoed Leiden en Omstreken: www.erfgoedleiden.nl.
  2. Hier geschreven als Gerardus.
  3. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-petrus-gradus-doesburg-1836-1915/.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-johanna-van-meerten-1827-1905-en-petrus-gerardus-doesburg-1836-1915/.