Home » Genealogie » Geboorteakte van Johanna van Meerten (1827-1905)

Geboorteakte van Johanna van Meerten (1827-1905)

Geboorteakte van Johanna van Meerten (1827-1905) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de geboorteakte van Johanna van Meerten (1827-1905) weergegeven.1 Op 8 januari 1827 om tien uur in de ochtend verscheen Gerrit van Meerten (1802-1846) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeenten Lienden om aangifte te doen van de geboorte van zijn dochter. De ambtenaar in functie was burgemeester Aart Verbrugh (1772-1846). Gerrit was vier en twintig jaar oud en arbeider van beroep. Hij woonde te Lienden en verklaarde dat Johanna op 7 januari 1827 om vijf uur in de ochtend is geboren. De naam van haar moeder was Gijsbertje2 van Merkesteijn (1803-1870), drie en twintig jaar oud.3 Hij had twee getuigen meegebracht: (1) Frans Stap (1773-1833), drie en vijftig jaar oud en veldwachter van beroep, en (2) Cornelis van Lienden (1790-1878), vijf en dertig jaar oud en metselaar van beroep. Gerrit kon de akte niet ondertekenen omdat hij geen schrijven geleerd heeft.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, geboorteakten, 1827, aktenummer 6. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Hier ook wel Gijsberta genoemd.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-gerrit-van-meerten-1802-1846-en-gijsbertje-van-merkesteijn-1803-1870/.