Home » Genealogie » Huwelijksakte van Johanna Antonia van Meerten (1796-1868) en Joannes Ganseveurder (1810-1867)

Huwelijksakte van Johanna Antonia van Meerten (1796-1868) en Joannes Ganseveurder (1810-1867)

Huwelijksakte van Johanna Antonia van Meerten (1796-1868) en Joannes Ganseveurder (1810-1867) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Johanna Antonia van Meerten (1796-1868) en Joannes Ganseveurder (1810-1867) weergegeven.1 Het aanstaande echtpaar verscheen op 31 augustus 1836 om half twaalf in de ochtend voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht om een huwelijk aan te gaan. De ambtenaar in functie was mr. Laurent Theodore Nepveu (1782-1839).

Joannes Ganseveurder was zes en twintig jaar oud en bouwman schutter bij de Mobiele Schutterij van Utrecht. Hij is geboren te Bunnik en woonachtig te Utrecht.2 Joannes was de meerderjarige zoon van wijlen Joes3 Ganseveurder (1780-1825) en Willemina Hoveling (1784-1864). Willemina was werkster van beroep en woonachtig te Bunnik.

Johanna Antonia van Meerten was veertig jaar oud en landbouwster van beroep. Zij is geboren te Lienden (Gelderland) en woonachtig te Utrecht.4 Johanna Antonia was de meerderjarige dochter van Frederik van Meerten (1766-1845) en wijlen Luthera van de Peppel (1768-1830).5 Frederik was landbouwer van beroep en woonde te Lienden.

De vader van de bruid en de moeder van de bruidegom waren aanwezig en gaven hun toestemming tot dit huwelijk. De huwelijksafkondigingen hebben zonder stuiting plaats gehad op 21 augustus 1836 en 28 augustus 1836. Het echtpaar overhandigde de volgende stukken: (1) het certificaat van de huwelijksafkondigingen, (2) de doopinschrijvingen van de verloofden, (3) de overlijdensakte van de vader van de bruidegom, (4) de overlijdensakte van de moeder van de bruid, (5) het certificaat van voldoening aan de Wet op de Nationale Militie. Daarnaast wordt verklaard dat de namen van de vader van Joannes, geschreven als Joannes, Joes en Jan, over dezelfde persoon gaan. Na de vragen van de ambtenaar hebben zij elkaar het ‘Ja’-woord gegeven.

Het echtpaar had de volgen getuigen meegebracht:

  1. Gerrit van Maanen (±1781-?), vijf en vijftig en concierge van beroep.
  2. Cornelis Johannes van Rijn (1783-1839), vier en vijftig jaar oud en stadsbode van beroep.
  3. Willem Martinus van Monsjou (±1788-1859), zeven en veertig jaar oud en stadsbode van beroep.
  4. Johannes van Embden (±1775-1855), vier en vijftig jaar oud en bediende van beroep.

De getuigen zijn allen woonachtig te Utrecht en hebben de akte ondertekend. De moeder van de bruidegom en de vader van de bruid konden de akte niet ondertekenen, omdat zij het schrijven niet geleerd hebben.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, huwelijksakten, 1836, aktenummer 324. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Zijn doopinschrijving is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopinschrijving-van-joannes-ganseveurder-1810-1867/.
  3. Hier Joannes genoemd.
  4. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopbewijs-van-johanna-antonia-van-meerten-1796-1868/.
  5. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-frederik-van-meerten-1766-1845-en-luthera-van-de-peppel-1768-1830/.