Home » Genealogie » Overlijdensakte van Joannes Ganseveurder (1810-1867)

Overlijdensakte van Joannes Ganseveurder (1810-1867)

Overlijdensakte van Joannes Ganseveurder (1810-1867) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Joannes Ganseveurder (1810-1867) weergegeven.1 Op 29 maart 1867 verscheen Barend Terschegget (1808-1868) voor de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht om aangifte te doen van het overlijden van Joannes. Barend was twee en vijftig jaar oud en schrijver van beroep. Hij deed de aangifte samen met Cornelis Martinus van Giessen (±1793-?), vier en zeventig jaar oud en stadsbode van beroep. Zij verklaarden dat Joannes op 29 maart 1867 om vijf uur in de ochtend is overleden in de leeftijd van bijna zeven en vijftig jaar. Hij was melkboer van beroep, geboren te Bunnik en woonachtig aan de Boterstraat L 340 te Utrecht. Joannes was gehuwd met Johanna Antonia van Meerten (1796-1868) en de zoon van wijlen de echtelieden Joes2 Ganseveurder (1780-1825) en Willemina Hoveling (1784-1864).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, Overlijdensakten, 1867, aktenummer 503. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Hier Joannes genoemd.