Home » Genealogie » Geboorteakte van Jerphaas van Meerten (1829-1873)

Geboorteakte van Jerphaas van Meerten (1829-1873)

Geboorteakte van Jerphaas van Meerten (1829-1873) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de geboorteakte van Jerphaas van Meerten1 (1829-1873) weergegeven.2 Op 9 oktober 1829 om tien uur in de ochtend verscheen Gerrit van Meerten (1802-1846) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om aangifte te doen van de geboorte van zijn zoon. De ambtenaar in functie was burgemeester Aart Verbrugh (1772-1846). Gerrit was zeven en twintig jaar oud en arbeider van beroep. Hij woonde te Lienden. Jerphaas werd op 8 oktober 1829 om drie uur in de nacht geboren. De naam van zijn moeder was Gijsberta3 van Merkesteijn (1803-1870), zes en twintig jaar oud. Gerrit had twee getuigen meegebracht: (1) Frans Stap (1773-1833), zes en vijftig jaar oud en veldwachter van beroep, en (2) Cornelis van Lienden (1790-1878), zes en dertig jaar oud en metselaar van beroep. Gerrit kon de akte niet tekenen, omdat hij de schrijfkunst niet machtig was.

Voetnoten

  1. In de akte wordt hij Jerphaas genoemd, maar omdat hij later Jerphaas genoemd wordt gebruik ik deze spelling in het algemeen.
  2. Burgerlijke Stand, Gemeente Buren, geboorteakten, 1829, aktenummer 70. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  3. Ook wel Gijsbertje genoemd.