Home » Genealogie » Huwelijksakte van Jantje Paulina van Meerten (1874-1946) en Peter Jan van Wijk (1875-1944)

Huwelijksakte van Jantje Paulina van Meerten (1874-1946) en Peter Jan van Wijk (1875-1944)

Eerste blad van de huwelijksakte van Jantje Paulina van Meerten (1874-1946) en Peter Jan van Wijk (1875-1946) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Zoelen.
Tweede blad van de huwelijksakte van Jantje Paulina van Meerten (1874-1946) en Peter Jan van Wijk (1875-1946) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Zoelen.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Jantje Paulina van Meerten (1874-1946) en Peter Jan van Wijk (1875-1944) weergegeven.1 Het aanstaande echtpaar verscheen op 2 april 1909 voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Zoelen om een huwelijk aan te gaan.

Peter Jan van Wijk was drie en dertig jaar oud en landman van beroep. Hij was geboren en woonachtig te Zoelen.2 Peter Jan was de meerderjarige zoon van wijlen Marinus van Wijk (1840-1905) en Everdina Borneman (1837-1928). Everdina was zonder beroep en woonachtig te Zoelen.

Jantje Paulina van Meerten was vier en dertig jaar oud en zonder beroep. Zij was geboren te Ingen en woonachtig te Zoelen.3 Jantje Paulina was de meerderjarige dochter van wijlen Teunis van Meerten (1829-1904) en Helena van de Wetering (1838-1916). Helena was zonder beroep en woonachtig te Zoelen.

Het aanstaande echtpaar overhandigde de volgende stukken aan de ambtenaar: (1) hun geboorteakten en (2) het certificaat van voldoening aan de Wet op de Nationale Militie door de comparant. De wettige afkondigingen hebben zonder stuiting plaatsgehad op de twee afgelopen zondagen. Na de vragen van de ambtenaar hebben zij elkaar het ‘Ja’-woord gegeven.

Het echtpaar had vier getuigen meegebracht:

  1. Evert Jan van Meerten (1864-1951)4, vier en veertig jaar oud, tramconducteur van beroep, woonachtig te Velp en de broer van de bruid.
  2. Cornelis van Meerten (1872-1927)5, zeven en dertig jaar oud, agent rijtuigfabriek van beroep, woonachtig te Arnhem en de broer van de bruid.
  3. Hendrikus Johannes van der Jagt (1869-1944)6, veertig jaar oud, hovenier van beroep, woonachtig te Tiel en zwager van de bruid.
  4. Andries Borneman (1884-1970), vier en twintig jaar oud, landman van beroep, woonachtig te Zoelen en neef van de bruidegom.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Zoelen, huwelijksakten, 1909, aktenummer 6. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-peter-jan-van-wijk-1875-1944/.
  3. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-jantje-paulina-van-meerten-1874-1946/.
  4. Hij was getrouwd met Trijneke van Empel (±1862-1947).
  5. Hij was getrouwd met Jeanne Henriette Vicard (±1871-?).
  6. Hij was getrouwd met Areke Albarta van Meerten (1877-1920).