Home » Genealogie » Tweede overlijdensakte van Marinus Teunis van Wijk (1912-1940)

Tweede overlijdensakte van Marinus Teunis van Wijk (1912-1940)

Overlijdensakte van Marinus Teunis van Wijk (1912-1940) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Zoelen.

Hierboven wordt de tweede overlijdensakte1 van Marinus Teunis van Wijk (1912-1940) weergegeven.2 Deze akte is ingeschreven in het Register van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Zoelen. De ambtenaar heeft op 9 september 1940 een uittreksel ontvangen vanuit het Register van Overlijden van de Gemeente van Arnhem. Hieruit blijkt dat Marinus Teunis van Wijk op 18 mei 1940 om twaalf uur in de middag is overleden in de leeftijd van acht en twintig jaar. Marinus Teunis is geboren en woonachtig te Zoelen.3 Hij was ongehuwd en landarbeider van beroep. Marinus Teunis was een zoon van Peter Jan van Wijk (1875-1944) en Jantje Paulina van Meerten (1874-1946). Peter Jan was landarbeider van beroep en Jantje Paulina zonder beroep. Het echtpaar woonde te Zoelen.

Voetnoten

  1. De eerste overlijdensakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/eerste-overlijdensakte-van-marinus-teunis-van-wijk-1912-1940/.
  2. Burgerlijke Stand, Gemeente Zoelen, overlijdensakten, 1940, aktenummer 17. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  3. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-marinus-teunis-van-wijk-1912-1940/.