Home » Genealogie » Geboorteakte van Peter Jan van Wijk (1875-1944)

Geboorteakte van Peter Jan van Wijk (1875-1944)

Geboorteakte van Peter Jan van Wijk (1875-1944) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Zoelen.

Hierboven wordt de geboorteakte van Peter Jan van Wijk (1875-1944) weergegeven.1 Op 24 april 1875 verscheen Marinus van Wijk (1840-1905) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Zoelen om aangifte te doen van de geboorte van zijn zoon. Marinus was vier en dertig jaar oud en arbeider van beroep. Hij woonde te Zoelen. Hij gaf aan dat Peter Jan op 23 april 1875 om zes uur ’s avonds is geboren. De moeder van Peter Jan was Everdina Borneman (1837-1928). Marinus had twee getuigen meegenomen: (1) Anton Warmond (±1833-?), twee en veertig jaar oud en onderwijzer van beroep, en (2) Daniel Gottlieb Bretschneider (1822-1901), twee en vijftig jaar oud en veldwachter van beroep. Uit de genealogische gegevens weten we dat Peter Jan op 2 april 1909 te Zoelen in het huwelijk is getreden met Jantje Paulina van Meerten (1874-1946). Peter Jan overleed op 15 januari 1944 te Zoelen.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Zoelen, geboorteakten, 1875, aktenummer 28. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.