Home » Genealogie » Geboorteakte van Jantje Paulina van Meerten (1874-1946)

Geboorteakte van Jantje Paulina van Meerten (1874-1946)

Geboorteakte van Jantje Paulina van Meerten (1874-1946) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de geboorteakte van Jantje Paulina van Meerten (1874-1946) weergegeven.1 Op 14 oktober 1874 deed Teunis van Meerten (1829-1904) voor de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden aangifte van de geboorte van zijn dochter. Hij deed de aangifte voor de burgemeester Johan Adriaan Verbrugh (1841-1911)2 Teunis was zes en veertig jaar oud, arbeider van beroep en woonde te Ingen. Hij gaf aan dat Jantje Paulina op 13 oktober 1874 om twaalf uur in de middag is geboren in Wijk I nummer 246. Haar moeder was Helena van de Wetering (1838-1916). Teunis had twee getuigen meegebracht: (1) Jan Halder (±1844-?)3, dertig jaar oud en arbeider van beroep, en (2) Geurt van Beek (1850-?), vier en twintig jaar oud en koperslager van beroep. Uit de genealogische gegevens weten we dat Jantje Paulina op 2 april 1909 te Zoelen in het huwelijk is getreden met Peter Jan van Wijk (1875-1944). Jantje Paulina overleed op 3 maart 1946 te Leeuwen.4

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, geboorteakten, 1874, aktenummer 126. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Hij was burgemeester van de Gemeente Lienden van 1869 tot aan zijn overlijden in 1911.
  3. Of Walder.
  4. https://oorsprong.info/overlijdensakte-van-jantje-paulina-van-meerten-1874-1946/.