Home » Genealogie » Huwelijksakte van Jannigje Timmer (1790-1865) en Willem van der Heijden (1794-1837)

Huwelijksakte van Jannigje Timmer (1790-1865) en Willem van der Heijden (1794-1837)

Huwelijksakte van Jannigje Timmer (1790-1865) en Willem van der Heijden (1794-1837) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Buren.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Jannigje Timmer (1790-1865) en Willem van der Heijden (1794-1837) weergegeven.1 Op 15 februari 1822 verscheen dit aanstaande echtpaar om elf uur in de ochtend voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand om een huwelijk aan te gaan. De ambtenaar in functie was de schout Joan Govert van der Lith.

Willem van der Heijden was acht en twintig jaar oud en dagloner van beroep. Hij is geboren en woonachtig te Avezaath.2 Willem was de zoon van Peter van der Heijden (1752-?) en Dirkje van Nieuwaal (±1753-1817), laatstgenoemde is al overleden. De vader van de bruidegom heeft zijn toestemming tot dit huwelijk gegeven. Hij was van beroep dagloner en woonachtig te Avezaath.

Jannigje Timmer was een en dertig jaar oud en dienstmeid van beroep. Zij is geboren te Ingen en woonachtig te Erichem.3 Jannigje was een dochter van wijlen de echtelieden Cornelis Timmer (1753-1811) en Jannigje van Meerten (±1759-1822).4

De afkondigingen hebben zonder enige oppositie tegen dit huwelijk plaatsgehad. Het aanstaande echtpaar heeft de ambtenaar heeft diverse stukken overhandigd: (1) De doopinschrijving van de bruidegom, (2) het certificaat ter voldoening aan de Nationale Militie, (3) de overlijdensakte van Dirkje van Nieuwaal, zijn moeder, (4) de doopinschrijving van de bruid, (5) een extract met daarop de vermelding van het overlijden van de vader van de bruid, en (6) de overlijdensakte van de moeder van de bruid. Daarna heeft de ambtenaar enkele vragen gesteld en na het ‘Ja’-woord dit huwelijk voor gesloten gehouden.

Het echtpaar had vier getuigen meegebracht:

  1. Cornelis van der Heijden (±1785-?), zeven en dertig jaar oud en arbeider van beroep.
  2. Otto Verweij (1763-1827), negen en vijftig jaar oud en landman van beroep.
  3. Mias Putters (±1781-1849), een en veertig jaar oud en kuiper van beroep.
  4. Jan Hendriks (±1765-?), zeven en vijftig jaar oud en veldwachter van beroep.

De getuigen waren woonachtig te Buren. Zij verklaarden onder ede dat zij de grootmoeder van de bruid of de grootvader van de vader en de moeder niet gekend hebben en ook geen weet hebben van de data van het overlijden van deze personen.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Buren, huwelijksakten, 1822, aktenummer 1. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn doopinschrijving is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopinschrijving-van-willem-van-der-heijden-1794-1837/.
  3. Haar doopinschrijving is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopinschrijving-van-jannigje-timmer-1790-1865/.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jannigje-van-meerten-%c2%b11759-1822-en-cornelis-timmer-1753-1811/.