Home » Genealogie » Doopinschrijving van Jannigje Timmer (1790-1865)

Doopinschrijving van Jannigje Timmer (1790-1865)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Jannigje Timmer (1790-1865) weergegeven.1 Jannigje werd op 12 december 1790 gedoopt in de Nederduitsch-Gereformeerde Gemeente te Ingen en is geboren op 1 december 1790. Zij was een dochter van Cornelis Timmer (1753-1811) en Jannigje van Meerten (±1759-1822). Als doopgetuige was Jacoba van Meerten (±1770-1852) aanwezig.2

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen Doopboek, 1772-1812, DTB 1055.2, blz. 40. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Jacoba was het zusje van Jannigje.