Home » Genealogie » Overlijdensakte van Willem van der Heijden (1794-1837)

Overlijdensakte van Willem van der Heijden (1794-1837)

Overlijdensakte van Willem van der Heijden (1794-1837) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Buren.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Willem van der Heijden (1794-1837) weergegeven.1 Op 17 juli om tien uur in de ochtend verscheen Dirk Teunis de Wit (±1802-?) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Buren om aangifte te doen van het overlijden van Willem. De ambtenaar in functie was de burgemeester Joan Govert van der Lith (1768-1842). Dirk Teunis was vijf en dertig jaar oud, arbeider van beroep en buurman van de overledene. Hij deed de aangifte samen met Hendrik Adrianus van Langelaar (1809-1851), acht en twintig jaar oud en een goede kennis van de overledene. Zij verklaarden dat Willem op 17 juli 1837 om zes uur in de ochtend is overleden in de ouderdom van vier en dertig jaren.2 Hij was arbeider en winkelier van beroep. Willem was de echtgenoot van Jannigje3 Timmer(1790-1865) en een zoon van wijlen Peter van der Heijden (?-?).4

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Buren, overlijdensakten, 1837, aktenummer 17. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Dit is incorrect want hij was twee en veertig jaar oud.
  3. Hier Jantje genoemd.
  4. De naam van zijn moeder wordt hier niet genoemd maar dat was Dirkje van Nieuwaal (±1753-1817).