Home » Genealogie » Overlijdensakte van Wouter Timmer (1792-1818)

Overlijdensakte van Wouter Timmer (1792-1818)

Overlijdensakte van Wouter Timmer (1792-1818) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Wouter Timmer (1792-1818) weergegeven.1 Op 16 februari 1818 om tien uur in de ochtend verscheen Teunis van de Bijl (±1783-1871) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om aangifte te doen van het overlijden van Wouter. De ambtenaar in functie was de schout Aart Verbrugh (1772-1846). Teunis was vijf en dertig jaar oud en planter van beroep. Hij deed de aangifte samen met Cornelis van Schoneveld (1795-?), drie en twintig jaar oud en planter van beroep. Zij verklaarden dat Wouter op 15 februari 1818 om een uur in de nacht is overleden in de leeftijd van vijf en twintig jaar. Hij woonde te Lienden en is een zoon van wijlen Cornelis Timmer (1753-1818) en Jannigje2 van Meerten (±1759-1822).3

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, overlijdensakten, 1818, aktenummer 7. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Hier Jantje genoemd.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jannigje-van-meerten-%c2%b11759-1822-en-cornelis-timmer-1753-1811/.