Home » Genealogie » Huwelijksakte van Jan Willem van Meerten (1878-1944) en Teuntje Wevers (1887-1967)

Huwelijksakte van Jan Willem van Meerten (1878-1944) en Teuntje Wevers (1887-1967)

Eerste blad van de huwelijksakte van Jan Willem van Meerten (1878-1944) en Teuntje Wevers (1887-1967) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Tweede blad van de huwelijksakte van Jan Willem van Meerten (1878-1944) en Teuntje Wevers (1887-1967) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Jan Willem van Meerten (1878-1944) en Teuntje Wevers (1887-1967) weergegeven.1 Op 30 augustus 1907 verschenen Jan Willem en Teuntje voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren, Gerrit van der Zande (1843-1918), om daar in het huwelijk te treden.2

Jan Willem van Meerten was negen en twintig jaar oud en sigarenmaker van beroep. Hij was geboren en woonachtig te Opheusden.3 Hij was een meerderjarige zoon van Jerfaas van Meerten (1837-1908) en Elizabeth Vermeer (1845-1900). Zijn moeder was al overleden4 en zijn vader was arbeider van beroep en woonde te Opheusden.

Teuntje Wevers was twintig jaar oud en zonder beroep. Zij was geboren een woonachtig te Opheusden.5 Zij was een minderjarige dochter van Hannes Wevers (1859-1931) en Maria Huiberts (1864-1927) die beiden te Opheusden woonden.

Tijdens de huwelijksceremonie waren er vier getuigen aanwezig:

(1) Dirk Martinus Vermeer (1867-1932), veertig jaar oud en arbeider van beroep. Dirk Martinus was volgens de huwelijksakte niet verwant aan de bruid of bruidegom en woonachtig te Opheusden.6
(2) Gerrit Gerritsen (1881-1964), zes en twintig jaar oud en sigarenmaker van beroep. Gerrit was de zwager van de bruidegom en woonachtig te Opheusden.7
(3) Piet Tijssen (1880-1939), zeven en twintig jaar oud en arbeider van beroep. Hij was niet verwant aan de bruidegom of bruid en woonachtig te Opheusden.
(4) Klaas van de Kolk (1880-1966), zes en twintig jaar oud en woonachtig te Opheusden. Hij was niet verwant aan de bruidegom of bruid en woonachtig te Opheusden.8

De volgende stukken werden overhandigd om te komen tot de huwelijksvoltrekking:

(1) De geboorteakte van de bruidegom.9
(2) De geboorteakte van de bruid.10
(3) Het certificaat van de Commissaris van de Koningin in de provincie Gelderland dat de bruidegom voldaan heeft aan de verplichting aangaande de Nationale Militie (dienstplicht).
(4) De overlijdensakte van de moeder van de bruidegom.11

Uit het register van de huwelijksafkondigingen is gebleken dat de afkondigingen op de zondagen 18 augustus 1907 en 25 augustus 1907 hebben plaatsgehad en geen bezwaar tegen voorgenomen huwelijk hebben opgeleverd. Ook de vader van de bruidegom en de ouders van de bruid gaven toestemming tot het voltrekken van dit huwelijk. De vader van de bruidegom en de moeder van de bruid hebben niet kunnen tekenen omdat zij niet geleerd hebben om te schrijven.

Voetnoten

 1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, huwelijksakten, 1907, aktenummer 21. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
 2. Het parenteel van dit kersverse echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1878-1944-en-teuntje-wevers-1887-1967/.
 3. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-jan-willem-van-meerten-1878-1944/.
 4. De overlijdensakte van zijn moeder is hier te vinden: https://oorsprong.info/overlijdensakte-van-elizabeth-vermeer-1845-1900/.
 5. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-teuntje-wevers-1887-1967/.
 6. Dat Dirk Martinus niet verwant was aan de bruidegom klopt niet, hij was een halfbroer van de bruidegom. Dirk Martinus is een buitenechtelijk kind van Elizabeth Vermeer. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-dirk-martinus-vermeer-1867-1932/.
 7. Gerrit was getrouwd met de in mei 1907 overleden Meggel van Meerten (1881-1907). Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-meggel-van-meerten-1881-1907-en-gerrit-gerritsen-1881-1964/.
 8. Klaas van de Kolk was de zwager van Andries van Meerten, de broer van de bruidegom.
 9. Deze akte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-jan-willem-van-meerten-1878-1944/.
 10. Deze akte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-teuntje-wevers-1887-1967/.
 11. Deze akte is hier te vinden: https://oorsprong.info/overlijdensakte-van-elizabeth-vermeer-1845-1900/.