Home » Genealogie » Huwelijksakte van Jan Dirk van Merkesteijn (1866-1944) en Lena Johanna van Brenk (1857-1921)

Huwelijksakte van Jan Dirk van Merkesteijn (1866-1944) en Lena Johanna van Brenk (1857-1921)

Eerste blad van de huwelijksakte van Jan Dirk van Merkesteijn (1866-1944) en Lena Johanna van Brenk (1857-1921) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Maurik.
Tweede blad van de huwelijksakte van Jan Dirk van Merkesteijn (1866-1944) en Lena Johanna van Brenk (1857-1921) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Maurik.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Jan Dirk van Merkesteijn (1866-1944) en Lena Johanna van Brenk (1857-1921) weergegeven.1 Het aanstaande echtpaar verscheen op 23 juni 1905 voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Maurik om een huwelijk aan te gaan.

Jan Dirk van Merkesteijn was acht en dertig jaar oud en slager van beroep. Hij was geboren en woonachtig te Lienden.2 Jan Dirk was de meerderjarige zoon van Johannes van Merkesteijn (1824-1916) en wijlen Dirkje van Meerten (1822-1904).3 Johannes woonde te Rotterdam en was slager van beroep.

Lena Johanna van Brenk was zeven en veertig jaar oud en naaister van beroep. Zij was geboren en woonachtig in de Gemeente Maurik.4 Lena Johanna was de meerderjarige dochter van wijlen de echtelieden Johannes van Brenk (1812-1869) en Helena Dell (1826-1893).

De huwelijksafkondigingen hebben plaatsgevonden, zowel te Maurik als te Lienden, op de zondagen 11 juni 1905 en 18 juni 1905. Na de vragen van de ambtenaar hebben zij elkaar het ‘Ja’-woord gegeven.

Het echtpaar had de volgende getuigen meegebracht:

  1. Arie van Amerongen (1847-1934), acht en vijftig jaar oud, voerman van beroep en woonachtig te Maurik.
  2. Sibrand Veldkamp (1869-1912), vijf en dertig jaar oud, gemeenteveldwachter van beroep en woonachtig te Maurik.
  3. Hendrik Jan Baauw (1848-1928) zeven en vijftig jaar oud, schoenmaker van beroep en woonachtig te Maurik.
  4. Jacob Johannes Baauw (1852-1937), een en vijftig jaar oud, schoenmaker van beroep en woonachtig te Maurik.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Maurik, huwelijksakten, 1905, aktenummer 16. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-jan-dirk-van-merkesteijn-1866-1944/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-dirkje-van-meerten-1822-1904-en-johannes-van-merkesteijn-1824-1916/.
  4. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-lena-johanna-van-brenk-1857-1921/.