Home » Genealogie » Geboorteakte van Jan Dirk van Merkesteijn (1866-1944)

Geboorteakte van Jan Dirk van Merkesteijn (1866-1944)

Geboorteakte van Jan Dirk van Merkesteijn (1866-1944) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de geboorteakte van Jan Dirk van Merkesteijn (1866-1944) weergegeven.1 Op 10 september 1866 verscheen Johannes van Merkesteijn (1824-1916) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om aangifte te doen van de geboorte van zijn zoon. Johannes was twee en veertig jaar oud, arbeider van beroep en woonachtig te Lienden. Hij verklaarde dat Jan Dirk op 8 september 1866 om acht uur in de avond is geboren. Hij was een zoon van Dirkje van Meerten (1822-1904), zonder beroep.2 Het echtpaar woonde te Lienden in Wijk L nummer 89. Johannes had twee getuigen meegebracht: (1) Peter Gijsbert Heij (1819-1886), zeven en veertig jaar oud en wagenmaker van beroep, en (2) Jerfaas Dirk van Schooneveld (1823-1903), drie en veertig jaar oud en planter van beroep. De aangever heeft de akte niet ondertekend omdat hij niet kon schrijven.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, geboorteakten, 1866, aktenummer 101. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-dirkje-van-meerten-1822-1904-en-johannes-van-merkesteijn-1824-1916/.