Home » Genealogie » Geboorteakte van Lena Johanna van Brenk (1857-1921)

Geboorteakte van Lena Johanna van Brenk (1857-1921)

Geboorteakte van Lena Johanna van Brenk (1857-1921) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Maurik.

Hierboven wordt de geboorteakte van Lena Johanna van Brenk (1857-1921) weergegeven.1 Op 26 juni 1857 verscheen Johannes van Brenk (1812-1869) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Maurik om aangifte te doen van de geboorte van zijn dochter. De ambtenaar in functie was burgemeester Dirk de Rooij (±1793-1863). Johannes was vier en veertig jaar oud, planter van beroep en woonachtig te Eck en Wiel. Hij verklaarde dat Lena Johanna op 24 juni 1857 om zeven uur is geboren te Eck en Wiel. Haar moeder was Helena Dell (1826-1893), zonder beroep. Johannes had twee getuigen meegebracht: (1) Jan Willem Onnink (1793-1865), drie en zestig jaar oud en arbeider van beroep, en (2) Nicolaas van Beek (1785-1861), een en zeventig jaar oud en zonder beroep.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Maurik, geboorteakten, 1857, aktenummer 59. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.