Home » Genealogie » Overlijdensakte van Lena Johanna van Brenk (1857-1921)

Overlijdensakte van Lena Johanna van Brenk (1857-1921)

Overlijdensakte van Lena Johanna van Brenk (1857-1921) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Lena Johanna van Brenk (1857-1921) weergegeven.1 Op 18 februari 1921 verscheen Willem Knuivers (1865-1941) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om aangifte te doen van het overlijden van Lena Johanna. Willem was vijf en vijftig jaar oud en klompenmaker van beroep. Hij deed de aangifte samen met Johannes Jan Cato (1868-1945), twee en vijftig jaar oud en gemeentebode van beroep. Zij verklaarden dat Lena Johanna op 17 februari 1921 om zes uur in de ochtend is overleden in de leeftijd van drie en zestig jaar. Zij was geboren te Maurik en woonachtig te Lienden.2 Lena Johanna was de echtgenote van Jan Dirk van Merkesteijn (1866-1944) en dochter van wijlen de echtelieden Johannes van Brenk (1812-1869) en Helena Dell3 (1826-1893).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, overlijdensakten, 1921, aktenummer 7. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-lena-johanna-van-brenk-1857-1921/.
  3. Hier abusievelijk Dille genoemd.