Home » Genealogie » Huwelijksakte van Jacomina Johanna van Meerten (1847-1908) en Hendrik Jan Rink (1847-1883)

Huwelijksakte van Jacomina Johanna van Meerten (1847-1908) en Hendrik Jan Rink (1847-1883)

Eerste blad van de huwelijksakte van Jacomina Johanna van Meerten (1847-1908) en Hendrik Jan Rink (1847-1883) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Delft.
Tweede blad van de huwelijksakte van Jacomina Johanna van Meerten (1847-1908) en Hendrik Jan Rink (1847-1883) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Delft.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Jacomina Johanna van Meerten (1847-1908) en Hendrik Jan Rink (1847-1883) weergegeven.1 Het aanstaande echtpaar verscheen op 9 augustus 1871 om half één in de middag voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Delft om een huwelijk aan te gaan. De ambtenaar in functie was wethouder Aart van der Leeuw (1818-1892).

De heer Hendrik Jan Rink was vier en twintig jaar oud en leraar aan de Hogere Burgerschool te Tiel van beroep. Hij is geboren te Tiel en woonachtig aldaar.2 Hendrik Jan was de meerderjarige zoon van de heer mr. Stephanus Rink (1813-1895) en wijlen Gabrielle Jacomina van der Willigen (1813-1853). Stephanus was advocaat van beroep en woonachtig te Tiel.

Mejufvrouw Jacomina Johanna van Meerten was vier en twintig jaar oud en zonder beroep. Zij was geboren en woonachtig te Delft.3 Jacomina Johanna was de meerderjarige dochter van de heer Huibert Eliza van Meerten (1803-1890) en vrouwe Dina van der Willigen (1814-1891). Huibert Eliza was groothandelaar van beroep en het echtpaar woonde te Delft.

De afkondigingen tot dit huwelijk hebben, zowel te Delft als te Tiel, onverhinderd plaats gehad op 16 juli 1871 en 23 juli 1871. Het aanstaande echtpaar overhandigde de volgende stukken: (1) de geboorteakte van de comparant, (2) de overlijdensakte van zijn moeder, (3) een akte van voldoening aan de Wet op de Nationale Militie, en (4) de geboorteakte van de comparante. De aanwezig zijnde ouders hebben ingestemd met dit voorgenomen huwelijk. Na de vragen van de ambtenaar gaven zij elkaar het ‘Ja’-woord.

Het echtpaar had vier getuigen meegebracht:

  1. François Cornelis Kleijn van Willigen (1813-1896), zeven en vijftig jaar oud, van beroep koopman, lid van de gemeenteraad, woonachtig te Delft en neef van de bruidegom.
  2. Jacob Johannes van der Willigen (1825-1912), vijf en veertig jaar, koopman van beroep, woonachtig te Rotterdam en oom van de bruid.
  3. Lambertus Anthonij van Meerten (1842-1904), negen en twintig jaar oud, koopman van beroep, woonachtig te Delft en broer van de bruid.
  4. Christiaan ten Bosch (1840-1924), een en dertig jaar oud, Luitenant ter Zee Eerste Classe van beroep en woonachtig te Tiel.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Delft, huwelijksakten, 1871, aktenummer 94. Te raadplegen via de website van het Stadsarchief Delft: www.stadsarchiefdelft.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-hendrik-jan-rink-1847-1883/.
  3. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-jacomina-johanna-van-meerten-1847-1908/.