Home » Genealogie » Geboorteakte van Lambertus Anthonij van Meerten (1842-1904)

Geboorteakte van Lambertus Anthonij van Meerten (1842-1904)

Geboorteakte van Lambertus Anthonij van Meerten (1842-1904) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Delft.

Hierboven wordt de geboorteakte van Lambertus Anthonij van Meerten (1842-1904) weergegeven.1 Op 29 juli 1842 om twaalf uur in de middag verscheen de heer Huibert Eliza van Meerten (1803-1890) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Delft om aangifte te doen van de geboorte van zijn zoon. De ambtenaar in functie was wethouder Daniel van Koetsveld (1786-1871). Huibert Eliza was zeven en dertig jaar oud en fabrikeur van beroep. Hij verklaarde dat Lambertus Anthonij op 29 juli 1842 om vijf uur in de ochtend is geboren. Zijn moeder was Dina van der Willigen (1814-1891).2 Het echtpaar woonde te Delft in wijk 6 nummer 71. Hij deed de aangifte samen met (1) de heer lambertus Anthonij van Meerten (1769-1855)3, drie en zeventig jaar oud, lid van de gemeenteraad en fabrikant van beroep, en (2) Nicolaas Gerrit van Meerten (1800-1863)4, een en veertig jaar oud en fabrikant van beroep.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Delft, geboorteakten, 1842, aktenummer 332. Te raadplegen via de website van het Stadsarchief Delft: www.stadsarchiefdelft.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-hubertus-eliza-van-meerten-1803-1890-en-dina-van-der-willigen-1814-1891/.
  3. Hij was de vader van Huibert Eliza.
  4. Hij was de broer van Huibert Eliza.