Home » Genealogie » Huwelijksakte van Hendrik Knierim (1855-1907) en Jacoba Hessel (1861-1937)

Huwelijksakte van Hendrik Knierim (1855-1907) en Jacoba Hessel (1861-1937)

Huwelijksakte van Hendrik Knierim (1855-1907) en Jacoba Hessel (1861-1937) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Hendrik Knierim (1855-1907) en Jacoba Hessel (1861-1937) weergegeven.1 Het aanstaande echtpaar verscheen op 18 mei 1899 voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht om een huwelijk aan te gaan.

Hendrik Knierim was vier en veertig jaar oud en winkelbediende van beroep. Hij was geboren en woonachtig te Utrecht.2 Hendrik was weduwnaar van Johanna Knierim (1850-1890). Hij was een zoon van de wijlen echtelieden Jan Carel Knierim (1821-1899) en Maria van Meerten (1820-1860).3

Jacoba Hessel was zeven en dertig jaar oud en zonder beroep. Zij was geboren en woonachtig te Utrecht.4 Ze was de meerderjarige dochter van Pieter Hessel (1831-1915) en wijlen Jacoba Janszen (1828-1895). Pieter was tabakshandelaar van beroep en Jacoba al overleden.

De afkondigingen hebben zonder stuiting te Utrecht plaatsgehad op 7 mei 1899 en 14 mei 1899. Het aanstaande echtpaar heeft hun geboorteakten overhandigd aan de ambtenaar evenals de overlijdensakte van de vrouw van de bruidegom.5 Na de vragen van de ambtenaar hebben zij elkaar het ‘ja’-woord gegeven.

Het echtpaar had de volgende getuigen meegebracht:

  1. Pieter Hessel (1855-1910), drie en veertig jaar oud, timmerman van beroep, woonachtig te Amsterdam en broer van de bruid.
  2. Christiaan Jan Hessel (1836-1910), twee en zestig jaar oud, metselaar van beroep, woonachtig te Utrecht en oom van de bruid.
  3. Nicolaas Hessel (1838-1909), een en zestig jaar oud, tabakshandelaar van beroep, woonachtig te Utrecht en oom van de bruid.
  4. Willem Janszen (±1833-1901), vijf en zestig jaar oud, courantenbezorger van beroep, woonachtig te Utrecht en oom van de bruid.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, huwelijksakten, 1899, aktenummer 260. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-hendrik-knierim-1855-1907/.
  3. Het parenteel van zijn ouders is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-maria-van-meerten-1820-1860-en-jan-carel-knierim-1821-1899/.
  4. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-jacoba-hessel-1861-1937/.
  5. Deze overlijdensakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/overlijdensakte-van-johanna-knierim-1850-1890/.