Home » Genealogie » Huwelijksakte van Hendrik Knierim (1855-1907) en Johanna Knierim (1850-1937)

Huwelijksakte van Hendrik Knierim (1855-1907) en Johanna Knierim (1850-1937)

Huwelijksakte van Hendrik Knierim (1855-1907) en Johanna Knierim (1850-1890) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente ‘s-Gravenhage.

Hierboven wordt de huwelijksakte weergegeven van Hendrik Knierim (1855-1907) en Johanna Knierim (1850-1890).1 Het aanstaande echtpaar verscheen op 8 mei 1889 voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente ’s-Gravenhage om een huwelijk aan te gaan.

Hendrik Knierim was vier en dertig jaar oud en bediende van beroep. Hij was geboren te Utrecht en woonachtig te Zeist.2 Hij was een meerderjarige zoon van Jan Carel Knierim (1821-1899) en wijlen Maria van Meerten (1820-1860). Jan Carel was zonder beroep en woonde te Utrecht, Maria was al overleden.3

Johanna Knierim was negen en dertig jaar oud en dienstbode van beroep. Zij was geboren te Utrecht en woonachtig te ’s Gravenhage.4 Zij was de meerderjarige dochter van wijlen de echtelieden Johann Martin Knierim (1823-1880) en Antonia Christina Stilting (1815-1876).5

De afkondigingen hebben zonder stuiting plaats gehad in zowel ’s-Gravenhage als Zeist op 21 april 1889 en op 28 april 1889. De comparanten hebben de geboorteakten overlegd aan de ambtenaar, het certificaat van voldoening aan de Nationale Militie en het bewijs van gedane afkondigingen te Zeist. Daarna hebben zij elkaar het ‘Ja’-woord gegeven.

Het echtpaar had vier getuigen meegebracht:

  1. Willem Frederik Knierim (1830-1911), acht en vijftig jaar oud , bediende van beroep, woonachtig te ‘s-Gravenhave en oom van de bruidegom.
  2. Arnoldus Beekers (±1835-?), vier en vijftig jaar oud, lakei van beroep en woonachtig te ’s-Gravenhage.
  3. Willem Jacob Blijnsma (±1847-?), twee en veertig jaar oud, huisschilder van beroep en woonachtig te ’s-Gravenhage.
  4. Hendrik Jan Samuel Damen (1850-1943), negen en dertig jaar oud, bode van beroep en woonachtig te ’s Gravenhage.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente ‘s-Gravenhage, huwelijksakten, 1889, aktenummer 384. Te raadplegen via de website van het Haags Gemeentearchief: www.haagsgemeentearchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-hendrik-knierim-1855-1907/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-maria-van-meerten-1820-1860-en-jan-carel-knierim-1821-1899/.
  4. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-johanna-knierim-1850-1890/.
  5. Johann Martin was een broer van Jan Carel, de vader van Hendrik.