Home » Genealogie » Overlijdensakte van Jacoba Hessel (1861-1937)

Overlijdensakte van Jacoba Hessel (1861-1937)

Overlijdensakte van Jacoba Hessel (1861-1937) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Zeist.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Jacoba Hessel (1861-1937) weergegeven.1 Op 5 augustus 1937 verscheen Cornelis Dirk Combee (1887-1959) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Zeist om aangifte te doen van het overlijden van Jacoba. Cornelis Dirk was vijftig jaar oud, bedienaar van beroep en woonachtig te Zeist. Hij verklaarde dat Jacoba op 4 augustus 1937 om kwart voor vijf in de middag is overleden in de leeftijd van zes en zeventig jaar. Ze was zonder beroep, geboren te Utrecht en woonachtig te Zeist.2 Jacoba was weduwe van Hendrik Knierim (1855-1907) en een dochter van de wijlen echtelieden Pieter Hessel (1831-1915) en Jacoba Janszen (1828-1895).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Zeist, Overlijdensakten, 1937, aktenummer 268. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-jacoba-hessel-1861-1937/.