Home » Genealogie » Overlijdensakte van Anthonia Johanna Mathilda Heijer (1869-1927)

Overlijdensakte van Anthonia Johanna Mathilda Heijer (1869-1927)

Overlijdensakte van Anthonia Johanna Mathilda Heijer (1869-1927) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de overlijdensakte weergegeven van Anthonia Johanna Mathilda Heijer (1869-1927).1 Op 14 juni 1927 verscheen Dirk Jan Pierik (±1860-?) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht om aangifte te doen van het overlijden van Anthonia Johanna Mathilda. Dirk Jan was zeven en zestig jaar oud en aanspreker van beroep. Hij deed de aangifte samen met Gerard Blankert (1896-?), dertig jaar oud en bode van beroep. Zij verklaarden dat Anthonia Johanna Mathilda overleden is op 13 juni 1927 om vier uur in de nacht in de ouderdom van zeven en vijftig jaar. Zij was zonder beroep, geboren te Utrecht en voor haar overlijden woonachtig aan de Kromme Nieuwegracht.2 Anthonia Johanna Mathilda was gehuwd met Hendrik Honig (1866-1931) en een dochter van wijlen de echtelieden Hendrik Fredrik Heijer (1819-1892) en Anthonia Hendrica Haagen (1827-1912).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, overlijdensakten, 1927, aktenummer 949. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-anthonia-johanna-mathilda-heijer-1869-1927/.