Home » Genealogie » Huwelijksakte van Helena van Meerten (1802-1890) en Cornelis Langboom (1798-1868)

Huwelijksakte van Helena van Meerten (1802-1890) en Cornelis Langboom (1798-1868)

Eerste blad van de huwelijksakte van Helena van Meerten (1802-1890) en Cornelis Langboom (1799-1868) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.
Tweede blad van de huwelijksakte van Helena van Meerten (1802-1890) en Cornelis Langboom (1799-1868) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Helena van Meerten (1802-1890) en Cornelis Langboom (1799-1868) weergegeven.1 Op 10 juni 1831 om tien uur in de ochtend verscheen dit aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om een huwelijk aan te gaan. De Ambtenaar in functie was Aart Verbrugh (1772-1846).

Cornelis Langboom was een jongeman van twee en dertig jaar oud en arbeider van beroep. Hij was geboren te Tienhoven, gedoopt te Culemborg en gedomicilieerd in deze gemeente. Cornelis was de meerderjarige zoon van wijlen de echtelieden Jacobus Langboom (?-1810) en Johanna van de Weerd (?-1810).

Helena van Meerten was een jongedochter van negen en twintig jaar oud en zonder beroep. Zij was geboren en woonachtig te Lienden.2 Helena was de meerderjarige dochter van Frederik van Meerten (1766-1845) en wijlen Luthera3 van de Peppel (1768-1830).4

De afkondigingen vanaf het gemeentehuis hebben onverhinderd plaats gehad op 29 mei 1831 en 5 juni 1831. Het aanstaande echtpaar heeft het volgende overhandigd: (1) een certificaat van de voldoening aan de Wet op de Nationale Militie. (2) Een doopextract van de bruidegom. (3) De overlijdensextract van de vader van de bruidegom. (4) De overlijdensextract van de moeder van de bruidegom. (5) Een akte van bekendheid dat de grootouders van vaders zijde (van de bruidegom) ook zijn overleden. (6) Een overlijdensextract van de grootvader van de bruidegom van moeders kant. (7) Een overlijdensextract van de grootmoeder van de bruidegom van moeders zijde. (8) Het geboorte extract van de bruid. (9) De overlijdensakte van de moeder van de bruid. (10) Een verklaring, afgegeven door de burgemeester van deze gemeente, met de toestemming om te komen tot dit huwelijk. De vader van de bruid heeft zijn toestemming tot dit huwelijk gegeven. Na de vragen van de ambtenaar hebben zij elkaar het ‘Ja’-woord gegeven. Daarna hebben zij verklaard dat er uit hen drie voorechtelijke kinderen zijn geboren: (1) Op 21 mei 1823 Helena. (2) Op 12 oktober 1826 Jannigje Cornelia. (3) Op 16 mei 1829 Jacoba. Deze kinderen worden door beiden erkend als wettige kinderen.

Het echtpaar had de volgende getuigen meegebracht:

  1. Aart van Ewijk (1780-1863), vijftig jaar oud, herbergier van beroep en woonachtig te Lienden.
  2. Cornelis van Lienden (1790-1878), veertig jaar oud, metselaar van beroep en woonachtig te Lienden.
  3. Jan Verbrugh (1793-1842), acht en dertig jaar oud en herbergier van beroep en woonachtig te Lienden.
  4. Johan Andries Bender (1792-1885), negen en dertig jaar oud, schoenmaker van beroep en woonachtig te Lienden.

De akte kon niet door iedereen worden ondertekend. De bruidegom, de bruid en de vader van de bruid hebben verklaard niet te kunnen schrijven.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, huwelijksakten, 1831, aktenummer 4. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Haar doopinschrijving is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopinschrijving-van-helena-van-meerten-1802-1890/.
  3. Hier Lotje genoemd.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-frederik-van-meerten-1766-1845-en-luthera-van-de-peppel-1768-1830/.