Home » Genealogie » Geboorteakte van Helena Langboom (1823-1844)

Geboorteakte van Helena Langboom (1823-1844)

Geboorteakte van Helena Langboom (1823-1844) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de geboorteakte van Helena Langboom (1823-1844) weergegeven.1 Op 22 mei 1823 verscheen Frederik2 van Meerten (1766-1845) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand om aangifte te doen van de geboorte van zijn kleindochter. De ambtenaar in functie was Aart Verbrugh (1772-1846), Schout des Ambts Lienden. Frederik was twee en zestig jaar oud en arbeider van beroep. Hij verklaarde dat Helena geboren was op 21 mei 1823 om elf uur in de avond. Helena was een dochter in ‘onecht’ verwekt van Helena van Meerten (1802-1890). Frederik had twee getuigen meegebracht: (1) Antonie van Herwaarde (1780-1842), twee en veertig jaar oud en schoolonderwijzer van beroep, en (2) Frans Stap (1773-1833), acht en veertig jaar oud en planter van beroep. De akte is zonder de aangever getekend, omdat deze niet kon schrijven.

In de kantlijn staat dat het kind erkend is bij het huwelijk met Cornelis Langboom (1798-1868) op 10 juni 1831.3 De griffier heeft dat op 13 juni 1831 in de kantlijn opgeschreven.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, geboorteakten, 1823, aktenummer 36. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Hier Frerik genoemd.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-helena-van-meerten-1802-1890-en-cornelis-langboom-1798-1868/.