Home » Genealogie » Doopinschrijving van Helena van Meerten (1802-1890)

Doopinschrijving van Helena van Meerten (1802-1890)


Hierboven wordt het doopinschrijving van Helena van Meerten (1802-1890) weergegeven.1 Helena werd gedoopt op 23 februari 1802 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Lienden. Zij is geboren op 3 februari 1802. Haar vader was Frederik van Meerten (1766-1845) en haar moeder was Luthera van de Peppel2 (1768-1830).3 Er wordt geen melding gemaakt van een doopgetuige. Uit de genealogische gegevens weten we dat Helena op 10 juni 1831 in het huwelijk trad met Cornelis Langboom (1798-1868).

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Hier Lotje genoemd.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-frederik-van-meerten-1766-1845-en-luthera-van-de-peppel-1768-1830/.