Home » Genealogie » Overlijdensakte van Cornelis Langboom (1798-1868)

Overlijdensakte van Cornelis Langboom (1798-1868)

Overlijdensakte van Cornelis Langboom (1799-1868) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Cornelis Langboom (1798-1868) weergegeven.1 Op 8 september 1868 verscheen Jan van Meerten (1814-1893) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om aangifte te doen van het overlijden van Cornelis. De ambtenaar in functie was burgemeester Albertus Verbrugh (1807-1887). Jan was negen en vijftig jaar oud, arbeider van beroep en de zwager van de overledene. Hij deed de aangifte samen met Peter Gijsbert Heij (1819-1886), negen en veertig jaar oud en wagenmaker van beroep. Zij verklaarden dat Cornelis op 7 september 1868 om elf uur in de avond is overleden in de leeftijd van ruim negen en zestig jaar. Hij was van beroep arbeider, geboren te Tienhoven en woonachtig te Lienden. Cornelis was gehuwd met Helena van Meerten (1802-1890) en een zoon van wijlen de echtelieden Jacobus Langboom (?-?) en Johanna van de Weerd (?-1810).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, overlijdensakten, 1868, aktenummer 74. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.