Home » Genealogie » Geboorteakte van Gevert van Meerten (1877-1953)

Geboorteakte van Gevert van Meerten (1877-1953)

Geboorteakte van Gevert van Meerten (1877-1953) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de geboorteakte van Gevert van Meerten (1877-1953) weergegeven.1 Op 11 januari 1877 verscheen Frederik Johannes van Merkestein (1817-1902) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om aangifte te doen van zijn kleinzoon. Frederik Johannes was negen en vijftig jaar oud, koopman van beroep en woonachtig te Lienden. Hij verklaarde dat Gevert is geboren op 10 januari 1877 om half twaalf in de avond te Lienden. Zijn moeder was Cornelia van Merkestein (1852-1927), ongehuwd en zonder beroep. Frederik Johannes verklaarde bij de bevalling aanwezig te zijn geweest. Hij deed de aangifte samen met (1) Jan Mulder (±1844-?), twee en dertig jaar oud en arbeider van beroep, en (2) Jan van Mourik (1853-?), drie en twintig jaar oud en zonder beroep. De aangever verklaarde niet te kunnen schrijven.

In de kantlijn wordt vermeld dat Gevert bij het huwelijk tussen Peter Hendrik van Meerten (1852-1911) en Cornelia van Merkestein, op 28 juli 1880, als wettig kind is erkend. Dit is in de kantlijn opgeschreven door Johan Adriaan Verbrugh (1841-1911).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, geboorteakten, 1877, aktenummer 7. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.