Home » Genealogie » Huwelijksakte van Franciscus van der Heijden (1879-1953) en Henderijntje Groenewegen (1879-?)

Huwelijksakte van Franciscus van der Heijden (1879-1953) en Henderijntje Groenewegen (1879-?)

Huwelijksakte van Franciscus van der Heijden (1879-1953) en Henderijntje Groenewegen (1879-?) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente ‘s-Gravenhage.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Franciscus van der Heijden (1879-1953) en Henderijntje Groenewegen (1879-?) weergegeven.1 Op 1 april 1903 verscheen het aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente ’s-Gravenhage om een huwelijk aan te gaan.

Franciscus van der Heijden was vier en twintig jaar oud en stukadoor van beroep. Hij was geboren en woonachtig te ’s-Gravenhage.2 Franciscus was de meerderjarige zoon van wijlen Karel Johannes van der Heijden (1840-1887) en Metje van Meerten (1841-1929).3 Metje was zonder beroep en woonachtig te ’s-Gravenhage. Zij gaf toestemming tot dit voorgenomen huwelijk.

Henderijntje Groenewegen was drie en twintig jaar oud en zonder beroep. Zij was geboren en woonachtig te ’s-Gravenhage.4 Henderijntje was de meerderjarige dochter van Josephus Marinus Petrus Groenewegen (1855-1935) en Helena Catharina Christina Talle (1853-1929). Josephus Marinus Petrus was koopman in meubelen en Helena Catharina Christina zonder beroep. Het echtpaar woonde te ’s-Gravenhage. Ook zij gaven toestemming tot het voorgenomen huwelijk.

De afkondigingen hebben zonder stuiting plaats gehad op de 22 maart 1903 en 29 maart 1903. Daarna heeft het aanstaande echtpaar het volgende overhandigd: (1) hun geboorteakten, (2) de overlijdensakte van de vader van de bruidegom, (3) de notariële akte van toestemming van de vader van de bruid, en (4) het certificaat van voldoening aan de Nationale Militie. Daarna gaven zij elkaar het ‘Ja’-woord.

Het echtpaar had vier getuigen meegebracht:

  1. Pieter Johannes van der Heijden (1864-1927), negen en dertig jaar oud, stukadoor van beroep, woonachtig te Voorburg en de broer van de bruidegom.
  2. Gerard Hendrik Groenewegen (1876-?), zes en twintig jaar oud, hofmeester van beroep, woonachtig te Amsterdam en neef van de bruid.
  3. Albert Jozua Tissen (1879-1965), drie en twintig jaar oud, stukadoor van beroep en woonachtig te ’s-Gravenhage.
  4. Heinrich Louis Philip Kilmer (1880-1956), drie en twintig jaar oud, behanger van beroep en woonachtig te ’s-Gravenhage.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente ‘s-Gravenhage, huwelijksakten, 1903, aktenummer 344. Te raadplegen via de website van het Haags Gemeentearchief: www.haagsgemeentearchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-franciscus-van-der-heijden-1879-1953/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-metje-van-meerten-1841-1929-en-karel-johannes-van-der-heijden-1840-1887/.
  4. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-henderijntje-groenewegen-1879/.