Home » Genealogie » Huwelijksakte van Francisca Theresia Johanna de Ridder (1895-1942) en Pieter van Eijk (1890-1979)

Huwelijksakte van Francisca Theresia Johanna de Ridder (1895-1942) en Pieter van Eijk (1890-1979)

Huwelijksakte van Francisca Theresia Johanna de Ridder (1895-1942) en Pieter van Eijk (1890-1979) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rotterdam.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Francisca Theresia Johanna de Ridder (1895-1942) en Pieter van Eijk (1890-1979) weergegeven.1 Op 18 juli 1917 verscheen het aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rotterdam om een huwelijk aan te gaan.

Pieter van Eijk was zes en twintig jaar oud en bootwerker van beroep. Hij was geboren en woonachtig te Rotterdam.2 Pieter was de meerderjarige zoon van wijl Johannes Wilhelmus van Eijk (1860-1896) en Jansje de Held (1863-1945). Jansje was vier en vijftig jaar oud, zonder beroep en woonachtig te Rotterdam.

Francisca Theresia Johanna de Ridder was twee en twintig jaar oud en zonder beroep. Zij was geboren te Arnhem en woonachtig te Rotterdam.3 Francisca Theresia Johanna was de meerderjarige dochter van Johannes Arie de Ridder (1852-1950) en wijlen Gerritje van Meerten (1859-1898).4 Johannes Arie was vijf en zestig jaar oud, bootwerker van beroep en woonachtig te Rotterdam.

De moeder van de bruidegom en de vader van de bruid hebben toestemming gegeven tot dit huwelijk. De afkondiging van dit huwelijk is onverhinderd geschied op 7 juli 1917. Daarna hebben zij elkaar het ‘Ja’-woord gegeven. De echtgenoot verklaarde een kind, een meisje, te erkennen als kind. Het gaat om Pieternella van Eijk (1915-?), geboren op 17 augustus 1915 te Rotterdam.

Het echtpaar had twee getuigen meegebracht:

  1. Theodorus Kloeg (±1874-?), drie en veertig jaar oud en bediende van beroep.
  2. Adrianus van Pernis (±1878-?), negen en dertig jaar oud en bediende van beroep.

Beide getuigen woonden te Rotterdam. De moeder van de bruidegom heeft de akte niet kunnen ondertekenen omdat zij niet geleerd heeft om te schrijven.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Rotterdam, huwelijksakten, 1917, aktenummer 1991. Te raadplegen via de website van het Stadsarchief Rotterdam: www.stadsarchief.rotterdam.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-pieter-van-eijk-1890-1979/.
  3. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-francisca-theresia-johanna-de-ridder-1895-1942/.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-gerritje-van-meerten-1859-1898-en-johannes-arie-de-ridder-1852-1950/.