Home » Genealogie » Geboorteakte van Hendrikus Johannes Franciscus van Meerten (1886-1886)

Geboorteakte van Hendrikus Johannes Franciscus van Meerten (1886-1886)

Geboorteakte van Hendrikus Johannes Franciscus van Meerten (1886-1886) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Arnhem.

Hierboven wordt de geboorteakte van Hendrikus Johannes Franciscus (1886-1886) weergegeven.1 Op 5 februari 1886 verscheen Johannes Arie de Ridder (1852-1950) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Arnhem om aangifte te doen van de geboorte van zijn neefje.2 Johannes Arie was drie en dertig jaar oud en schoenmaker van beroep. Hij was bij de bevalling aanwezig geweest en woonde aan de Langstraat te Arnhem. Hij verklaarde dat Hendrikus Johannes Franciscus geboren is op woensdag 3 februari 1886 om zes uur in de ochtend. Zijn moeder was Evertje van Meerten (1862-1942), ongehuwd, koopvrouw van beroep en woonachtig te Arnhem.3 Johannes Arie had twee getuigen mee gebracht: (1) Joseph Pasteriek 4 (1851-1922), vijf en dertig jaar oud en koopman van beroep, en (2) Lambertus van Akkeren (1858-1932), negen en twintig jaar oud en muzikant van beroep. De tweede getuige kon de akte echter niet tekenen omdat hij niet kon schrijven.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Arnhem, geboorteakten, 1886, aktenummer 160. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Johannes Arie was getrouwd met Gerritje van Meerten (1859-1898) de zus van Evertje.
  3. Haar parenteel als alleenstaande moeder is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-evertje-van-meerten-1862-1942/.
  4. De achternaam ook wel geschreven als Pasztjerik.