Home » Genealogie » Huwelijksakte van Dirkje van Meerten (1822-1904) en Johannes van Merkesteijn (1824-1916)

Huwelijksakte van Dirkje van Meerten (1822-1904) en Johannes van Merkesteijn (1824-1916)

Eerste blad van de huwelijksakte van Dirkje van Meerten (1822-1904) en Johannes van Merkesteijn (1824-1916) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.
Tweede blad van de huwelijksakte van Dirkje van Meerten (1822-1904) en Johannes van Merkesteijn (1824-1916) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Dirkje van Meerten (1822-1904) en Johannes van Merkesteijn (1824-1916) weergegeven.1 Op 25 juni 1864 verscheen het aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden. De ambtenaar in functie was burgemeester Albertus Verbrugh (1807-1887).

Johannes van Merkesteijn was negen en dertig jaar oud en arbeider van beroep. Hij was geboren en woonachtig te Lienden.2 Johannes was weduwnaar van Jannigje Cornelia3 Langboom (1826-1863) en de meerderjarige zoon van wijlen Frederik van Merkesteijn (1780-1848) en Gijsbertje de Haas (1798-1868). Gijsbertje was zonder beroep en woonachtig te Utrecht.

Dirkje van Meerten was een jongedochter van ruim een en veertig jaar en zonder beroep. Zij was geboren en woonachtig te Lienden.4 Zij was de meerderjarige dochter van wijlen Otto van Meerten (1778-1845) en Dirkje van Merkesteijn (1782-1864). Moeder Dirkje was zonder beroep en woonachtig te Lienden.

Het aanstaande echtpaar overhandigde de volgende stukken: (1) Het certificaat van voldoening aan de Wet op de Nationale Militie. (2) Een geboorteakte van de bruidegom. (3) Een geboorteakte van de bruid. (4) Een akte van overlijden van Jannigje Cornelia Langboom, huisvrouw van Johannes van Merkesteijn. De huwelijksafkondigingen hebben zonder stuiting plaatsgehad op 12 juni 1864 en 19 juni 1864. Na de vragen van de ambtenaar gaven zij elkaar het ‘Ja’-woord.

Het echtpaar had de volgende getuigen meegebracht:

  1. Peter Gijsbert Heij (1819-1886), vier en veertig jaar oud en wagenmaker van beroep.
  2. Willem van der Schaft (1827-1903), zeven en dertig jaar oud en arbeider van beroep.
  3. Jan van Ingen (±1827-?), zeven en dertig jaar oud en boerenknecht van beroep.
  4. Andries Johannes Graber (1826-1884), zeven en dertig jaar oud en veldwachter van beroep.

Alle getuigen waren woonachtig te Lienden en hebben de akte ondertekend. De bruidegom en bruid hebben dat niet kunnen doen, omdat zij niet konden schrijven.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, huwelijksakten, 1864, aktenummer 26. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-johannes-van-merkesteijn-1824-1916/.
  3. Hier Johanna Cornelia genoemd.
  4. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-dirkje-van-meerten-1822-1904/.