Home » Genealogie » Overlijdensakte van Dirkje van Meerten (1822-1904)

Overlijdensakte van Dirkje van Meerten (1822-1904)

Overlijdensakte van Dirkje van Meerten (1822-1904) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Dirkje van Meerten (1822-1904) weergegeven.1 Op 13 december verscheen Willem Knuivers (1865-1941) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om aangifte te doen van het overlijden van Dirkje. Willem was acht en dertig jaar en klompenmaker van beroep. Hij deed de aangifte samen met Jacobus Philip van der Ros (1867-1931), zeven en dertig jaar oud en ambtenaar ter secretarie van beroep. Zij verklaarden dat Dirkje op 11 december 1904 om zeven uur in de avond is overleden in de leeftijd van twee en tachtig jaar. Zij was zonder beroep en woonachtig te Lienden. Zij was geboren op 13 september 1822.2 Dirkje was de echtgenote van Johannes van Merkesteijn (1824-1916) en een dochter van wijlen de echtelieden Otto van Meerten (1778-1845) en Dirkje van Merkesteijn (1782-1864).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, overlijdensakten, 1904, aktenummer 69. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-dirkje-van-meerten-1822-1904/.