Home » Genealogie » Huwelijksakte van Cornelis Gerritsen (1904-1973) en Gerritje van Blijderveen (1904-1994)

Huwelijksakte van Cornelis Gerritsen (1904-1973) en Gerritje van Blijderveen (1904-1994)

Huwelijksakte van Cornelis Gerritsen (1904-1973) en Gerritje van Blijderveen (1904-1993) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Cornelis Gerritsen (1904-1973) en Gerritje van Blijderveen (1904-1993) weergegeven.1 Op 18 december 1925 verscheen dit stel voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren om een huwelijk aan te gaan.

Cornelis Gerritsen was een en twintig jaar en sigarenmaker van beroep.2 Hij woonde te Opheusden. Hij was een zoon van Gerrit Gerritsen (1881-1964) en Meggel van Meerten (1881-1907).3 Gerrit was eveneens sigarenmaker van beroep en Meggel was al overleden. Gerrit woonde te Opheusden.

Gerritje van Blijderveen was een en twintig jaar en zonder beroep.4 Zij woonde te Opheusden. Gerritje was een dochter van Willem van Blijderveen (1860-1953) en Hendrika Cornelissen (1864-1946). Willem was vijf en zestig jaar oud en Hendrika een en zestig. Beiden waren zonder beroep en woonachtig te Opheusden. De ouders van de Gerritje verklaarden hun toestemming tot dit huwelijk te geven.

Het stel heeft aan de ambtenaar diverse zaken gegeven, zoals de geboorteakten van beide personen, de overlijdensakte van de moeder van Cornelis5 en een uittreksel uit het register van huwelijkstoestemmingen van de gemeente. Uit het laatste blijkt dat ook de vader van Cornelis toestemming gegeven heeft tot dit huwelijk. De afkondiging van het huwelijk op 28 november 1925 heeft onverhinderd plaatsgevonden binnen de Gemeente Kesteren. Daarna zijn ze door de ambtenaar aan elkaar verbonden.

De aangevers hadden twee getuigen meegebracht:

  1. Willem Blijderveen (1885-1959), veertig jaar oud, spoorwegarbeider van beroep en een broer van de bruid.
  2. Hendrikus van Blijderveen (1891-1982), vier en dertig jaar oud, spoorwegarbeider van beroep en broer van de bruid.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, huwelijksakten, 1925, aktenummer 31. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-cornelis-gerritsen-1904-1973/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-meggel-van-meerten-1881-1907-en-gerrit-gerritsen-1881-1964/.
  4. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-gerritje-van-blijderveen-1904-1993/.
  5. Zie: https://oorsprong.info/overlijdensakte-van-meggel-van-meerten-1881-1907/.