Home » Genealogie » Geboorteakte van Cornelis Gerritsen (1904-1973)

Geboorteakte van Cornelis Gerritsen (1904-1973)

Geboorteakte van Cornelis Gerritsen (1904-1973) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de geboorteakte van Cornelis Gerritsen (1904-1973) weergegeven.1 Op 11 januari 1904 deed Gerrit Gerritsen (1881-1964) aangifte van de geboorte van zijn zoon. Gerrit was twee en twintig jaar oud en sigarenmaker van beroep. Hij woonde in Opheusden in het huis nummer 339. Gerrit gaf aan dat Cornelis op 10 januari 1904 om half negen ’s ochtends is geboren. De moeder van Cornelis was Meggel van Meerten (1881-1907).2 Meggel oefende geen beroep uit. De aangever had twee getuigen meegenomen: Cornelis Gerritsen (1851-1934), vader van de aangever, twee en vijftig jaar oud en arbeider van beroep, en (2) Andries van Meerten (1875-1909)3, zwager van de aangever, zeven en twintig jaar oud en sigarenmaker van beroep. Uit de genealogische gegevens blijkt dat Cornelis op 18 december 1925 in het huwelijk getreden is met Gerritje van Blijderveen (1904-1994).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, geboorteakten, 1904, aktenummer 3. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zie voor het parenteel van Gerrit en Meggel hier: https://oorsprong.info/parenteel-van-meggel-van-meerten-1881-1907-en-gerrit-gerritsen-1881-1964/.
  3. Andries was de broer van Meggel en ten tijde van de aangifte getrouwd met Aaltje Vermeer (1871-1904). Aaltje zou vier maanden later overlijden. Zie het parenteel van dit echtpaar: https://oorsprong.info/parenteel-van-andries-van-meerten-1875-1909-en-aaltje-vermeer-1871-1904/.