Home » Genealogie » Overlijdensakte van Meggel van Meerten (1881-1907)

Overlijdensakte van Meggel van Meerten (1881-1907)

Overlijdensakte van Meggel van Meerten (1881-1907) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Meggel van Meerten (1881-1907) weergegeven.1 Op 4 mei 1907 deed Gerrit Gerritsen (1881-1964) in de Gemeente Kesteren aangifte van het overlijden van zijn vrouw. Gerrit was zes en twintig jaar oud en sigarenmaker van beroep. Hij verklaarde dat zijn vrouw Meggel op 4 mei 1907 om zes uur in de ochtend is overleden in de leeftijd van zes en twintig jaar. De overledene is geboren op 6 april 18812, oefende voor haar overlijden geen beroep uit en woonde in Opheusden. Meggel was een dochter van Jerfaas van Meerten (1837-1908) en Elizabeth Vermeer (1845-1900).3 Jerfaas was bij het overlijden van Meggel nog in leven, woonde in Opheusden en was arbeider van beroep. De aangever had als getuige meegenomen Cornelis Gerritsen (1851-1934), schoonvader van de overledene en dus vader van de aangever, vijf en vijftig jaar oud en boomkweker van beroep. Uit de genealogische gegevens blijkt dat Gerrit en Meggel op 6 november 1903 in het huwelijk zijn getreden.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, overlijdensakten, 1907, aktenummer 18. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-meggel-van-meerten-1881-1907/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jerfaas-van-meerten-1837-1908-en-elizabeth-vermeer-1845-1900/.