Home » Genealogie » Huwelijksakte van Andries van Meerten (1875-1909) en Aaltje Vermeer (1871-1904)

Huwelijksakte van Andries van Meerten (1875-1909) en Aaltje Vermeer (1871-1904)

Eerste blad van de huwelijksakte van Andries van Meerten (1875-1909) en Aaltje Vermeer (1871-1904) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.
Tweede blad van de huwelijksakte van Andries van Meerten (1875-1909) en Aaltje Vermeer (1871-1904) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Andries van Meerten (1875-1909) en Aaltje Vermeer (1871-1904) weergegeven.1 Op 21 september 1900 verschenen Andries en Aaltje voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren, jonkheer Gerard Alfred van Nispen (1868-1949)2, om hu huwelijk te bevestigen.

Andries van Meerten was vier en twintig jaar oud en sigarenmaker van beroep. Hij was geboren en woonachtig te Opheusden.3 Hij was meerderjarige zoon van Jerfaas van Meerten (1837-1908) en Elizabeth Vermeer (1845-1900).4 Moeder was al overleden toen de huwelijksplechtigheid plaats had5, vader woonde in Opheusden.

Aaltje Vermeer was acht en twintig jaar oud en zonder beroep. Ze was geboren te Driel, gemeente Heteren, en vóór haar huwelijk woonachtig in Opheusden en onlangs in Arnhem.6 Ze was meerderjarige dochter van wijlen de echtelieden Adrianus Vermeer (1831-1879) en Aaltje Wien (1833-1897).

Als getuigen waren aanwezig de volgende vier personen:

(1) Jan van Meerten (1876-?), vier en twintig jaar oud en van beroep dienstknecht. Jan was de neef van Andries en woonachtig te Herveld, gemeente Valburg.7
(2) Dirk Martinus Vermeer (1867-1932), drie en dertig jaar oud en arbeider van beroep. Volgens de akte was Dirk Martinus niet verwant aan bruidegom of bruid en woonachtig te Opheusden.8
(3) Zeger Vermeer (1868-1945), twee en dertig jaar oud en bierbottelaar van beroep. Zeger was een broer van Aaltje en woonachtig te Oosterbeek.
(4) Willem Vermeer (1860-1936), negen en dertig jaar oud en arbeider van beroep. Willem was een broer van Aaltje en woonachtig te Wageningen.

Ook werden er de volgende gegevens overgedragen:

(1) De geboorteakte van de bruidegom.9
(2) De geboorteakte van de bruid.10
(3) Een certificaat van de commissaris van de koningin van de provincie Gelderland dat aangaf dat Andries voldaan heeft aan zijn verplichting aangaande de Nationale Militie (dienstplicht).
(4) De overlijdensakte van de moeder van de bruidegom.11
(5) De overlijdensakte van de vader van de bruid.
(6) De overlijdensakte van de moeder van de bruid.
(7) Een bewijs dat de afkondigingen gedaan zijn in Arnhem.

Uit de huwelijksafkondigingen in de gemeente Kesteren op zondag negen en zestien september 1900 is gebleken dat er geen bezwaren zijn tegen dit voorgenomen huwelijk. Ook de vader van de bruidegom heeft zijn toestemming gegeven tot dit voorgenomen huwelijk. Na voorlezing van de huwelijksakte is deze door iedereen ondertekend, behalve door de vader van de bruidegom omdat hij verklaarde niet te kunnen schrijven en tekenen omdat hij zoiets niet geleerd heeft.12

Voetnoten

 1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, huwelijksakten, 1900, aktenummer 20. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
 2. Burgemeester jhr. Van Nispen was van 1895 tot 1905 burgemeester van de Gemeente Kesteren. Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerard_Alfred_van_Nispen.
 3. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-andries-van-meerten-1875-1909/.
 4. Het parenteel van zijn ouders wordt hier weergegeven: https://oorsprong.info/parenteel-van-jerfaas-van-meerten-1837-1908-en-elizabeth-vermeer-1845-1900/.
 5. Zie voor haar overlijdensakte hier: https://oorsprong.info/overlijdensakte-van-elizabeth-vermeer-1845-1900/. Ze werd begraven op de Algemene Begraafplaats Dalwagenseweg te Opheusden: https://oorsprong.info/register-van-begraven-personen-op-de-algemene-begraafplaats-dalwagenseweg-in-opheusden-bezoek-aan-het-regionaal-archief-rivierenland/.
 6. Haar geboorteakte is hier weergegeven: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-aaltje-vermeer-1871-1904/.
 7. Jan van Meerten was een zoon van Ruth van Meerten (1826-1890) en Dora Peters (1850-1892). Ruth was een broer van Jerfaas, de vader van Andries. De geboorteakte van Jan is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-jan-van-meerten-1876/.
 8. Dit is onjuist Dirk Martinus was de halfbroer van Andries. Geboren als buitenechtelijk kind van Elizabeth Vermeer (1845-1900). Zie voor de geboorteakte van Dirk Martinus hier: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-dirk-martinus-vermeer-1867-1932/.
 9. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-andries-van-meerten-1875-1909/.
 10. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-aaltje-vermeer-1871-1904/.
 11. Haar overlijdensakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/overlijdensakte-van-elizabeth-vermeer-1845-1900/.
 12. Het parenteel van dit echtpaar wordt hier weergegeven: https://oorsprong.info/parenteel-van-andries-van-meerten-1875-1909-en-aaltje-vermeer-1871-1904/.