Home » Artikelen geplaatst door Lorens Knap

Auteursarchief: Lorens Knap

Illiberale democratie – Kort briefje van Lorens Knap uit Hongarije

Szechenyi Kettingbrug over de Donau bij Boedapest. Bron: Pixabay.

In het RD van 20 januari jl. stond een artikel over de vermeende neergang van de democratie in de Oost-Europese landen. In het artikel wordt helaas niet vermeld dat de geïnterviewde ‘experts’ onder een democratie niets anders dan een liberale democratie verstaan. Illiberale democratieën zoals in Hongarije, waarbij de soevereiniteit van een staat een belangrijk uitgangspunt is, worden als bedreiging gezien. Elke democratie wordt geacht de socialistische, inclusieve opvattingen van de EU en het WEF (World Economic Forum) over te nemen zoals massa-immigratie en genderideologie. Zo niet, dan daal je op de democratische ranglijst. Wie naar de achtergrond van beide heren en de cijfers kijkt, hoeft zich niet te verwonderen: Séan Hanley is universitair hoofddocent aan het University College in Londen, een universiteit van het Open Society University Network (OSUN) van George Soros. Thomas Carothers is vice-president van de denktank Carnegie Endowment for International Peace. Reeds in 2001 vond deze instelling het nodig om George Soros te eren met de First Andrew Carnegie Medal of Philanthropy. En u raadt het al, ook de ‘onafhankelijke’ NGO Freedom House is niet onbekend met financiering door George Soros. Voor wie deze naam nog onbekend is: de miljardair George Soros (en nu zijn zoon Alexander) financiert vele organisaties teneinde de links liberale doelstellingen te verwezenlijken. Een zeer liberaal gekleurd onderzoek naar de democratie in Oost-Europese landen!

Dit briefje werd door de auteur aangeboden aan het Reformatorisch Dagblad voor de rubriek ‘Opgemerkt’. Om moverende redenen werd het niet geplaatst en daarom plaatsen we het hier.

‘Zonder Genesis als fundament is het Evangelie krachteloos’ – Lorens Knap aanwezig op de Creation Conference 2023 te Boedapest

Zaterdag 20 mei 2023 was ik in de gelegenheid de Creation Conference te bezoeken in Boedapest. En ik was best nieuwsgierig. Enkele jaren geleden hebben Jan van Meerten en ik in combinatie met een geologiereis een lezing georganiseerd in de gereformeerde kerk in Cegléd. En daar kwamen heel veel mensen op af, de zaal was afgeladen vol. Toen waren we nog niet op de hoogte van andere activiteiten in Hongarije.

De tweede spreker was Barbara Ficsor Donátné Kardos, docente en afgestudeerd in biologie, scheikunde en theologie. Bron: de congresorganisatie.

Het bleek dat deze conferenties pas gehouden worden sinds 2019. Toen waren er 15 bezoekers, nu waren dat er op zijn minst 130. De conferentie werd gehouden in een gehuurde verlaten fabriek midden in Boedapest. Op de 2e verdieping heeft een zelfstandige christelijke gemeente hier intrek genomen die actief is in de ondersteuning van daklozen en hulpbehoevenden. De organisatie van de conferentie is in handen van de Örömhír Foundation onder de bezielende leiding van Ficsor Donát. Deze stichting geeft boeken en evangelisatiemateriaal uit en benadert kerken voor lezingen o.a. over het creationisme.

Alles was goed geregeld en dat gold zeker ook voor de techniek. Het geluid was derhalve prima. Er was zelfs live muziek van een christelijke muziekgroep. Daarnaast bleken er ook 2 tv-ploegen te zijn: een van PAX TV, dat is een landelijke christelijke zender en een regionale zender. Best indrukwekkend als je dit vergelijkt met de belangstelling van de Nederlandse pers. Leuk was ook dat er een apart kinderprogramma was. En ja, er liep zelfs een ‘echte’ dino rond!

De missie en doelgroep van Örömhír Foundation bleek tijdens alle lezingen: ouders en kinderen wapenen tegen de invloeden van het (theistisch-)evolutionisme. Ook in Hongarije wordt op veel scholen de evolutietheorie onderwezen, dus alle reden om met een goed alternatief te komen!

De hoofdspreker was Gavin Cox, mijnbouwkundige, theoloog en egyptoloog en werkzaam in dienst van Creation Ministries International (CMI). In zijn eerste lezing benadrukte hij het belang van een sterke fundering. Zonder Genesis als fundament is het Evangelie krachteloos. Willen wij iets te vertellen hebben aan de wereld dan zullen wij in de eerste plaats moeten geloven wat God Zelf zegt in Zijn Woord. Aan Hem is de menselijke kennis onderworpen. Onze maatschappij heeft tegenwoordig een ander fundament heeft, dat steeds meer ontspoort. Wij zullen niet alleen het Evangelie moeten verkondigen, maar ook verdedigen.

De tweede lezing werd gehouden door Barbara Ficsor Donátné Kardos, afgestudeerd in biologie, scheikunde en theologie en werkzaam als docent. Zij waarschuwde sterk met allerlei voorbeelden voor de gevaren van de indoctrinatie van kinderen met de evolutietheorie. En dat kinderen groot geestelijk gevaar lopen als zij geen goede antwoorden krijgen op hun vragen.

In de laatste lezing ging Gavin Cox in op de dinosauriërs. Want juist kinderen worden hier sterk door aangesproken. Gavin beargumenteerde dat er ook dino’s op de ark voorkwamen. Het was immers alleen nodig om dino’s mee te nemen die zich later konden voortplanten. Hele grote oude(re) dieren waren niet nodig. Ook toonde hij mooie foto’s van vondsten uit allerlei landen die lieten zien dat dino’s wereldwijd bekend waren tot in recente eeuwen toe. Interessant waren ook filmbeelden met laboratoriumonderzoek van dinosaurusweefsel, die eens te meer aantonen dat deze dieren recent zijn uitgestorven en niet miljoenen jaren geleden. Omdat verschillende dierennamen moeilijk te vertalen waren, nam het publiek op een hele leuke manier deel aan het vertaalproces: er ontstond spontaan een ‘wedstrijdje’ wie de beste vertaling wist.

Al met al een leerzame, bemoedigende dag, die duidelijk maakt dat er in Hongarije hard gewerkt wordt om mensen aan te sporen zich te verdiepen in het creationisme, deze waarheid te verkondigen in de wereld en om onze kinderen geestelijk te wapenen tegen de immense gevaren van het evolutionisme. Dankbaar voor alle positieve indrukken en gewapend met een Hongaarse vertaling van Creation Magazine 2023 keerde ik huiswaarts. Wie meer wil weten over Örömhír Foundation kan terecht op www.firemedia.hu en www.oromhiralapitvany.hu.

In de zaal zat een aandachtig publiek van ongeveer 130 mensen. Bron: de congresorganisatie.

“Veel etnische Hongaren geven als soldaat hun leven voor de Oekraïense zaak” – Reactie van Lorens Knap op Ton de Jong

Op mijn artikel over Hongarije (RD 31-1) kwam een kritische reactie van Ton de Jong (RD 9-2). Ik onderschrijf met hem dat Gods Woord „een licht op ons pad” moet zijn. En nimmer heb ik gezegd dat Hongarije zonder zonde is. Wel is het jammer dat De Jong mijn woorden over zwart-witredenaties alleen maar bevestigt. Er is slechts ruimte voor enkele kanttekeningen. Omdat De Jong de nadruk op Oekraïne legt, zal ik dat ook doen.

Hoe afkeurenswaardig Poetins inval ook is, de oorlog in Oekraïne is niet vanzelfsprekend een oorlog tussen goed en kwaad. Dit komt niet alleen door de bedenkelijke rol van de Verenigde Staten en de Europese Unie bij de regeringsverandering in 2014, maar ook door de houding van Oekraïne zelf. Vele etnische Hongaren geven op dit moment namelijk als soldaat hun leven voor de Oekraïense zaak. Het offer dat de Hongaren brengen, is hiermee in feite groter dan dat van de andere Europese landen. De dank van Oekraïne bestaat echter uit het discrimineren van diezelfde etnische Hongaren. Desondanks hielp Hongarije meer dan een miljoen Oekraïense vluchtelingen.

Het bovenstaande bewijst dat het verwijt dat Hongarije geen vluchtelingen wil opnemen uit de lucht gegrepen is. Hongarije helpt graag, maar wel op goede gronden. Illegaal een land binnenkomen is geen goede grond. Niet luisterend naar de adviezen van Hongarije, heeft de EU zelf het vluchtelingenprobleem onnodig complex laten worden.

Ook is het een misverstand dat het Memorandum van Boedapest een soort NAVO-verdrag zou zijn. De betrokken landen (Rusland, Verenigde Staten en Verenigd Koninkrijk) beloofden inderdaad de soevereiniteit van Oekraïne te respecteren. Echter, bij problemen dienen de Verenigde Naties geconsulteerd te worden. En dat is maar goed ook, want het risico op een wereldoorlog is anders huizenhoog.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Reformatorisch Dagblad. Het originele artikel is hier te lezen. Bronvermelding: Knap, L.H.J., 2023, Hongarije, Reformatorisch Dagblad 52 (280): 32.

Hongarije houdt EU en christenen spiegel voor

Hongarije is nagenoeg het enige land in Europa dat ervan getuigt een christelijke natie te zijn. Toch heeft het land enorme kritiek te verduren, zelfs vanuit christelijke hoek. Is dat terecht? Wat beweegt Hongarije in zijn beslissingen op het politieke toneel?

Duizend jaar geleden is Hongarije als christelijke natie gesticht. Het weet wat het van West-Europa kan verwachten. Bij de invasie door de Mongolen van Dzjengis Khan in 1241 gaf West-Europa niet thuis. Bij het Verdrag van Trianon, na de Eerste Wereldoorlog, verloor Hongarije twee derde (!) van zijn grondgebied. Toch is Hongarije in 2004 tot de Europese Unie (EU) toegetreden. Het heeft zich qua identiteit ontwikkeld tot een christelijke soevereine staat met het gezin als hoeksteen van de samenleving.

De EU heeft zich ook ontwikkeld, maar dan tot een antichristelijk machtsblok met links-liberale normen als tot universeel verklaarde maatstaf. Onder de belofte van individuele vrijheid bepaalt de EU wat gewenst sociaal gedrag is. Wie niet meewerkt, wordt gestraft dan wel gecanceld. Hiermee ontneemt de EU haar lidstaten de eigen soevereiniteit en identiteit. Ze verwordt zo tot een dictatuur.

Zwart-wit

Het is dan ook geen wonder dat de EU in botsing komt met een conservatieve staat als Hongarije. Samenwerking met de EU betekent voor Hongarije ook oppassen voor te grote afhankelijkheid van die EU. Het land heeft echter het volste recht om eigen geopolitieke keuzes te maken. Samenwerking met andere economische grootmachten is daarom logisch en noodzakelijk.

Hierbij is de wereld niet in witte en zwarte vlakken te verdelen. Dit betekent bijvoorbeeld dat Hongarije banden onderhoudt met Rusland en China. Hongarije is zelfs voor zijn energievoorziening bijna geheel afhankelijk van Rusland. Ook qua opvattingen staat het conservatieve Rusland dichter bij Hongarije dan de EU. De kritiek op Hongarijes houding tegenover de oorlog in Oekraïne geeft aan hoe moeilijk de EU de eigen koers van haar lidstaat kan verteren. Dit terwijl premier Orbán de brute inval in Oekraïne beslist heeft afgekeurd.

Geen heilig boontje

Welk belang heeft Hongarije erbij om de geopolitieke machtsspelletjes van de VS en de EU mee te spelen? Het land constateert dat de door machtswellust gedreven EU het gevoel voor realiteit kwijt is: Energiesancties werken juist in het nadeel van de EU. De EU is bereid van Europa een schuldenmaatschappij te maken om Oekraïne te helpen. Oekraïne is echter geen heilig boontje. Neem alleen al de discriminerende houding richting de Hongaarse minderheid daar. Recent voorbeeld is de subregio Munkács, waar verschillende schoolhoofden zijn ontslagen vanwege hun Hongaarse achtergrond. De blinde solidariteit met Oekraïne mag dus best genuanceerd worden.

De luxe van het rijke Nederland om alles zwart-wit te zien en het opgeheven vingertje veelvuldig te gebruiken, heeft Hongarije niet. Het land heeft te maken met complexe politieke situaties, waarbij wijsheid en pragmatisme noodzakelijk zijn. Een voorbeeld is vluchtelingenhulp. De EU moedigt illegale immigratie aan en wil lidstaten verplicht stellen deze migranten op te nemen. Hongarije wil voorkomen dat de criminaliteit toeneemt en zijn culturele identiteit verloren gaat, zoals we zien gebeuren in bijvoorbeeld Zweden en Duitsland. Het land heeft daarom het programma Hungary Helps, dat vluchtelingen (vooral christenen) bij voorkeur in de eigen regio helpt.

De EU kan haar irritatie over conservatieve soevereine staten niet verbergen en zoekt daarom telkens naar een stok om Hongarije te slaan. Een voorbeeld is het (deels) niet vrijgeven van miljarden euro’s aan steun vanwege een tekortschietende rechtsstaat en vermeende corruptie. Deze beschuldigingen zijn echter politiek gemotiveerd.

George Soros

Wat betreft de rechtsstaat beroept de EU zich op rapporten van zogenaamd onafhankelijke ngo’s als Transparancy International en Freedom House. Dit zijn echter politieke speeltjes van George Soros, die ze financieel steunt. Deze steenrijke EU-lobbyist heeft door zijn ”open society”-doelstellingen het woord soevereiniteit uit het woordenboek geschrapt. Via opiniepeilingen worden specialisten in het veld bevraagd. Een groot deel van hen blijkt direct of indirect gelinkt te kunnen worden aan de Central European University (CEU), een universiteit die door Soros is opgericht. De EU citeert dus gewoon uit eigen (net)werk.

De EU maakt zich alleen druk om verkeerd besteed geld als het haar eigen macht bedreigt. Hongarije beschuldigen van corruptie wijst daarom op meten met twee maten. Immers, economisch wanbeleid in Zuid-Europa is beloond met het opkopen van schulden. Ook heeft de EU geen moeite met het schenken van miljarden euro’s aan het corrupte Oekraïne, terwijl de ”Qatargate” laat zien dat de EU zelf ook niet vrij van corruptie is.

In Nederland zijn er ook christenen die menen het christelijke Hongarije de les te moeten lezen. Niet alleen zijn zij blind voor het gif van de EU, ze beseffen ook niet dat Nederland alleen nog in naam een democratische rechtsstaat is. De rechters behoren grotendeels tot één politieke partij. De ogenschijnlijk onafhankelijke NPO is een links liberaal bolwerk geworden. Er worden voorbereidingen getroffen om kritische politieke partijen en omroepen te cancelen. Kinderen worden ‘mishandeld’ met lhbti-ideologie. Gods recht wordt zeer met voeten getreden. Wie durft Hongarije dan nog te veroordelen?

Lorens Knap heeft al eerder over deze kwestie geschreven op deze website. Zijn eerste artikel verscheen hier onder de titel: ‘EU behandelt christelijke natie Hongarije kwalijk’. Zijn tweede artikel verscheen hier en had als titel: ‘Hongarije staat pal voor de bescherming van kinderen’. Een ander artikel was ‘Veroordeling van Hongaarse wet door resolutie’ en dit verscheen hier. En als laatste reageerde Lorens Knap nog op uitlatingen van prof. dr. Ad de Bruijne (hier).

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Reformatorisch Dagblad. Het originele artikel is hier te lezen. Bronvermelding: Knap, L.H.J., 2023, Hongarije houdt EU en christenen spiegel voor, Reformatorisch Dagblad 52 (258): 28-29 (artikel).

Wie is de vijand? – Reactie op column prof. dr. Ad de Bruijne in het Nederlands Dagblad

“Poetin-vriend”; “aan deze gladjanus kleeft inmiddels Oekraïens bloed”; hij en zijn achterban zijn “in de greep van de duivel”. Zeer zware woorden waarmee columnist Ad de Bruijne in het Nederlands Dagblad van 9 april 2022 minister-president Orbán letterlijk demoniseert en westerse protestanten oproept om Hongaarse protestanten aan te pakken. Het misnoegen over de indrukwekkende verkiezingsoverwinning van Orbán is duidelijk. Denkt De Bruijne als zelfbenoemde “profeet” en “messias” Hongarije de les te moeten lezen, met meer dan 1000 jaar overlevingservaring? Allereerst, Orbán heeft het geweld in de Oekraïne veroordeeld. Er worden momenteel 440.000 vluchtelingen uit de Oekraïne in Hongarije opgevangen. En ja, er is terughoudendheid. Immers, de Europese Unie (EU) is geestelijk gezien gevaarlijker dan Rusland. Het is de EU die haar liberale anti-christelijke politiek wil opleggen. De verkiezingsinkt was nog niet droog of haar strafmaatregelen volgden al. Zij bemoeit zich zelfs met de opvoeding van (christelijke) Hongaarse kinderen. Waarom blijven westerse christenen hierover stil? Dit alles, terwijl het door De Bruijne zo verfoeide nationale gevoel van de Hongaren mede gebaseerd is op de eeuwenlange verdediging van het christendom in Europa. Waarom zou Hongarije de EU-politiek rücksichtsloos volgen? De Bruijne doet er verstandig aan eerst in deze spiegel te kijken voordat hij grote woorden gebruikt.

Dit artikel werd als opiniestuk aangeboden aan het Nederlands Dagblad, maar na toelichting van de opinieredactie van de krant niet gepubliceerd.

Lorens Knap schreef al eerder gastbijdragen over Hongarije voor deze website. In deze gastbijdragen stelde hij dat Hongarije door de Europese Unie kwalijk wordt behandeld (hier) en dat Hongarije pal staat voor de bescherming van kinderen (zie hier en hier).

Veroordeling van Hongaarse wet door Europese Resolutie – Korte reactie

Zijaanzicht van Europees Parlementsgebouw in Straatsburg. Bron: Pixabay.

De hetze tegen de zogenaamde anti-lhbti-wet van Hongarije is op 8 juli jl. uitgemond in een door het Europees Parlement (EP) aangenomen resolutie.1 De Hongaarse wet beschermt kinderen tegen pedofilie en lhbti-propaganda. Wie de Europese resolutie nader bekijkt, komt tot enkele opmerkelijke conclusies. Allereerst wordt verwezen naar belangrijke verdragen zoals het Handvest van de grondrechten van de EU, het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. ‘Vergeten’ wordt dat uitdrukkelijk in al deze verdragen is vastgelegd dat juist ouders het recht hebben hun kinderen op te voeden en hen onderwijs te geven volgens hun eigen levensbeschouwing. Maar het EP vindt het heel gewoon om ouders opzij te schuiven. Een dergelijke arrogantie past alleen bij totalitaire regimes. Daarnaast wordt verwezen naar een aangenomen resolutie op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid (abortus is nu een mensenrecht). Dit is compleet buiten orde. Het maakt hiermee de resolutie onderdeel van het invoeren van een anti-christelijke ideologie in de gehele EU. Jammer dat de ChristenUnie wat betreft Hongarije niet de moed toont om pal te staan voor Bijbelse waarden. Hongarije streeft naar een pluriforme samenleving voor zowel conservatieven als liberalen. De EU naar een dictatuur waar alleen liberalen vrijheid hebben. Hongarije geen rechtstaat noemen, is in dit licht een gotspe. Laten we bidden voor christelijke volksvertegenwoordigers en strijden voor behoud van christelijke normen en waarden. Het gaat om onze kinderen!

Een verkorte versie van dit artikel werd gisteren gepubliceerd in het Nederlands Dagblad. De bronvermelding luidt: Knap, L.H.J., 2021, Hongarije, Nederlands Dagblad 77 (20.799): 12. Dit artikel is met toestemming van de auteur hier als gastbijdrage opgenomen. Abusievelijk werd in dit artikel vermeld dat Lorens woonachtig is in Delfzijl. Dit is niet het geval. Hij woont in Mikebuda (een dorpje in Hongarije).

Voetnoten

Hongarije staat pal voor de bescherming van kinderen

Vindt u dat de overheid moet voorkomen dat kinderen meningen opgedrongen krijgen die tegen de levensovertuiging van de ouders zijn? Vanzelfsprekend, zult u zeggen. Ik kan u verzekeren, ouders hebben dat recht. Maar niet volgens het EU-parlement en niet volgens de lhbti-beweging.

Panorama van de skyline van Boedapest. Bron: Wikipedia.

Nieuwe wet

Waar gaat het om? Hongarije heeft een nieuwe wet aangenomen die discriminerend en ‘homofoob’ zou zijn. Directe aanleiding voor deze wet was een schandaal medio 2020 waar kinderpornografie op de computer van de voormalige Hongaarse ambassadeur van Peru werd aangetroffen. In deze anti-pedofiliewet werden bepalingen opgenomen over een database met zedendelinquenten, hogere straffen, verlenging verjaringstermijn, etc. Tot zover geen probleem.

Echter, vlak voor de eindstemming nam regeringspartij Fidesz ook maatregelen op m.b.t. genderideologie en homoseksualiteit:

  • Er mag geen inhoud met afbeeldingen van homoseksualiteit of geslachtsverandering beschikbaar worden gesteld aan minderjarigen; seksuele voorlichters op school mogen homoseksualiteit of geslachtsverandering niet langer promoten; lessen seksuele voorlichting kunnen alleen worden gegeven door geregistreerde organisaties;
  • Beperkingen op advertenties met LHBTI-inhoud: advertenties zoals van Coca-Cola op het Sziget-festival in Boedapest (2019) met expliciete homoseksuele afbeeldingen mogen dus niet meer.

Reacties op de wet

Het Europese parlement is laaiend en de lhbti-beweging voelt zich zwaar gediscrimineerd. Artikel 20 (anti-discriminatiewetgeving) van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie wordt van stal gehaald. Er dreigt een juridische procedure tegen Hongarije. Maar waarom? De wet beschermt kinderen op een heel kwetsbare leeftijd tegen propaganda voor genderideologie. De enige discriminerende factor is dat er onderscheid wordt gemaakt tussen kinderen en volwassenen. Vergelijk het met het terugbrengen van de toegestane snelheid op een gevaarlijke weg van 120 naar 80. Is dit dan een discriminerende anti-auto maatregel? Of dient dit ter bescherming van de autobestuurder?

Rechtvaardiging van de wet

Een gezin op vakantie aan het Balatonmeer. Bron: Pixabay.

Welnu, de Hongaarse regering heeft niet alleen het recht, maar zelfs de plicht kinderen te beschermen. Om verschillende redenen:

  1. Artikel 20 beschermt niet alleen lhbti-ers, maar ook mensen met godsdienstige overtuiging tegen discriminatie. Ook zij hebben rechten.
  2. Op grond van artikel 14.3 moet het recht van ouders om zich voor hun kinderen te verzekeren van het onderwijs en de opvoeding die overeenstemmen met hun godsdienstige, levensbeschouwelijke en opvoedkundige overtuigingen worden geëerbiedigd.
  3. Op grond van het RvE (Raad van Europa)-recht, met name artikel 2 van Protocol nr. 1 bij het EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens), moeten de staten bij de uitoefening van alle functies die zij in verband met opvoeding en onderwijs op zich nemen de (godsdienstige) overtuigingen van de ouders eerbiedigen.

M.a.w. het is gewoonweg niet toegestaan om zomaar lhbti-propaganda toe te laten. Dit is een inbreuk op fundamentele rechten van ouders en kinderen! Logisch, seksuele opvoeding is toch in de eerste plaats een taak voor de ouders?

Christelijke partijen

Széchenyi lánchíd (kettingbrug) te Boedapest. Bron: Pixabay.

De SGP nam het gelukkig dan ook voor Hongarije op. De ChristenUnie heeft zich helaas aan de zijde van de totalitaire EU geschaard. CU-leider Segers: „Doorslaggevend is voor ons het belang van de rechtstaat. Die moet juist ook voor minderheden opkomen”. CU, de Hongaarse wet houdt zich aan het Europees recht. Wordt het niet tijd om voor de rechten van ouders op te komen? Zijn kinderen onze bescherming niet waard? Of vindt de CU het wel prima dat kinderen op school diversiteitsfeestjes vieren en in de bibliotheek verhaaltjes kunnen aanhoren over ‘drag queens’? Natuurlijk verdienen ook jeugdige lhbti-ers een veilige omgeving. Maar is de oplossing daarvoor dat we propaganda gaan maken voor de lhbti-beweging? Is gewoon overleggen met Hongarije om hen met extra zorg te omringen te ingewikkeld?

Onze kinderen

Denk niet, dat Hongarije ver van ons bed is. Door middel van het vak Burgerschap tracht de overheid onze kinderen op te voeden tot ‘voorbeeldige’ burgers die inclusiviteit en diversiteit hoog in het vaandel hebben staan. Kort geleden nog heeft het EU-parlement de Matic-resolutie aangenomen. Hiermee is het vermoorden van kinderen in de moederschoot een mensenrecht geworden. Daarnaast zullen kinderen in het kader van het CSE (Comprehensive Sex Education) programma vanaf de kleuterklas les moeten krijgen over het LHBT-gebeuren. De aanval op onze kinderen is vol ingezet.

Tenslotte

De Hongaarse minister van gezinszaken Katalina Novák verwoordde onlangs heel treffend hoe Hongarije het als haar roeping ziet om als christelijke natie een voorbeeld te zijn voor Europa: “Christianity is not a matter of choice but a predestination”. Laten we daarom Hongarije en ook onze kinderen niet vergeten in onze gebeden.

Lees hier ook de andere gastbijdrage van Lorens Knap over Hongarije.

EU behandelt christelijke natie Hongarije kwalijk

Hongarije heeft als christelijk land het recht om daarbij horende normen en waarden te hanteren. Dat de EU dit zelfbeschikkingsrecht niet respecteert, duidt op een dictatoriale liberale agenda. Het getuigenis van dit land stemt tot dankbaarheid.

Hongaars Parlementsgebouw aan de Donau te Boedapest. Bron: Wikipedia.

Na tien jaar actief te zijn geweest in het kinderevangelisatiewerk in een klein dorp in Hongarije zijn wij (mijn vrouw, mijn jongste zoon en ik) in 2018 naar Hongarije verhuisd om dit werk te intensiveren. De gastvrije en pragmatische Hongaar staat vaak in schril contrast met de individualistische en planmatige Nederlander. Het is verdrietig hoe vaak de nieuwsmedia negatief berichten over dit mooie land. Reden voor een analyse.

István op de troon. Dit plaatje komt uit de ‘Képes krónika’ (Plaatjeskroniek). Bron: Wikipedia.

Hongarije heeft een sterk historisch besef en gebruikt dit ook. In 896 trokken de Magyaarse paganistische stammen over de Karpaten en namen ze de Pannonische vlakte in bezit. Ruim honderd jaar later werd István (Stefanus) koning. Hij stichtte de christelijke Hongaarse staat. Na het plotselinge overlijden van zijn zoon Imre gaf hij de landsregering, belichaamd door de kroon, over aan de Koning der Koningen. Hoogtepunten en dieptepunten wisselden elkaar hierna af.

Enkele dieptepunten zijn vooral bepalend voor de situatie van vandaag: 150 jaar overheersing door het islamitische Ottomaanse Rijk (vanaf 1526), het verlies na de Eerste Wereldoorlog van twee derde van het Hongaarse grondgebied (verdrag van Trianon) en de communistische dictatuur van na de Tweede Wereldoorlog tot 1989. In 1989 werd de Hongaarse Republiek een parlementaire democratie. Sinds 2010 is de conservatieve Fidesz-partij van minister-president Orbán aan de macht, met een democratisch gekozen absolute meerderheid in het parlement. Sindsdien is Hongarije bezig zijn christelijke nationale identiteit te hervinden.

Liberale kritiek

Europa heeft in het verleden Hongarije meermaals in de steek gelaten en onevenredig hard behandeld. Ook nu wordt vooral vanuit progressief liberale hoek veel kritiek geuit op Orbán. Voorlopig dieptepunt vormt hierbij het in gang zetten van de artikel-7-procedure (in 2018) door het Europees Parlement, onmiskenbaar als gevolg van Hongarijes immigratiebeleid. Met deze procedure kan de EU actie ondernemen wanneer ze vindt dat een lidstaat de Europese waarden schendt of dreigt te schenden. Het koppelen van voorwaarden aan het coronanoodfonds is hier een vervolg op. Hierbij wordt de schijn gewekt dat het gaat om het behoud van democratie en de rechtstaat, twee vaak demagogisch gebruikte begrippen. De inhoud hiervan is echter geliberaliseerd.

Hongarije ligt in het Pannoons Bekken, boven en rechts omgeven door de Karpaten, Het blauwe meer links is het Balatonmeer.

Dit heeft gevolgen. In een democratie zijn alle burgers voor de wet gelijk. Echter, in een liberale democratie voert de vrijheid van de autonome burger de boventoon. Vandaar bijvoorbeeld de genderideologie. Godsdienstvrijheid komt hiermee in gevaar, zoals recent rond de Bremer dominee Latzel.

Liberale normen worden tegenwoordig niet alleen vanzelfsprekend geacht, maar zelfs verabsoluteerd. Hiermee wordt de democratie omgevormd tot een dictatuur. Doel: één liberaal Europa. Wee het land dat deze droom in de weg staat. Hongarije wordt het zelfbeschikkingsrecht daarom ontzegd, bijvoorbeeld als het om immigratiebeleid gaat. Orbán wordt geframed als xenofoob en populist. Zijn christelijke politiek wordt weggezet als homofoob. Er wordt ook met twee maten gemeten: Orbán wordt beschuldigd van vriendjespolitiek, maar ex-voorzitter Juncker van de Europese Commissie benoemde ‘gewoon’ vriend Martin Selmayr als secretaris-generaal.

Het gebouw van het Europese Parlement in Straatsburg lijkt op ‘De toren van Babel’ van Pieter Bruegel (±1525-1569). Bron: Pixabay.

Salomo

Het is dan ook teleurstellend dat de ChristenUnie (CU) meer moeite lijkt te hebben met christelijke ”autocraten” dan met liberale ”democraten”. Vorig jaar nog werd het verzoek om Fidesz uit de Europese Volkspartij (EVP) te zetten zelfs van harte ondersteund. De CU laat zich graag voorstaan op democratie, vrijheid en rechtstaat. Deze politieke begrippen hebben als zodanig echter niets van doen met christelijke normen en waarden en zijn bovendien relatief. Hoe zou de CU gereageerd hebben op de regering van koning-rechter Salomo? De Bijbel is helder: God beveelt Zijn geboden te bewaren, ongeacht de bestuursvorm.

De echte strijd gaat tussen de aan God gehoorzame mens en de autonome vrije mens. Orbán regeert wellicht wat autocratisch. Er zijn vraagtekens te zetten bij sommige maatregelen. Tegelijk geldt dat veel kritiek is gebaseerd op onderbuikgevoelens en vooronderstellingen. Maar vereist deze postchristelijke samenleving juist niet kordaat leiderschap?

De koepel van de Sint-Stefanusbasiliek in Boedapest. Bron: Wikipedia.

Gods leiding

Orbáns beleid leidt ondertussen tot een stil en gerust leven voor veel christenen. Het gezin vormt de centrale waarde van deze christelijke democratie. Het kan een lening van 30.000 euro krijgen, die na de geboorte van het derde kind wordt kwijtgescholden. Verder zijn er voor gezinnen subsidies en belastingvoordelen. Verandering van geslacht is bij wet niet toegestaan. Adoptie door ongetrouwde stellen is niet mogelijk.

Met 150 jaar islamitische overheersing achter zich prefereert Hongarije vluchtelingenhulp in de noodlijdende regio’s zelf, via het programma ”Hungary Helps”. Deze hulp is vooral op christenen gericht. Hongaren zijn betrokken op elkaar en minder individualistisch dan Nederlanders. Zij leven meer bij de dag en genieten zo meer van de gaven van God.

Christenen kijken naar Gods leiding in de geschiedenis. Het is geen toeval dat Hongarije vroeger belangrijk was bij de verdediging tegen de islam. Gebruikt God juist nu niet de Hongaren om, als bijna laatste christelijke natie in Europa, van Zijn Naam te getuigen? Laten we letten op de rijke erfenis van koning István.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Reformatorisch Dagblad. Het originele artikel is hier te lezen. Bronvermelding: Knap, L.H.J., 2021, EU behandelt christelijke natie Hongarije kwalijk, Reformatorisch Dagblad 51 (31): 26-27.