Home » Uncategorized » Het zesendertigste jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het zesendertigste jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het zesendertigste jaargang van De Nederlandsche Leeuw, het maandblad van het Genealogisch-Heraldiek Genootschap, verscheen in 1918. In dit jaargang komen enkele telgen uit het geslacht Van Meerten voor.

Elisabeth van Brakell

Op bladzijde 196 en 197 wordt het grafschrift van Elisabeth van Brakell (1648-1678) beschreven.1 Ze trouwde in 1670 met Eusebius Borchard Bentinck tot Schoonheten (1643-1710). In haar grafschrift komt ook het kwartier ‘Van Meerten’ voor. Dit grafschrift schijnt in De Nederlandsche Heraut te zijn meegedeeld. Het betreft ‘No. 324. Raelten. Ovaal Schild. Parti. 1. Bentinck. 2. Brakel’. Elisabeth was het achterkleinkind van Lodewijk van Brakell tot Karmestein. De Nederlandsche Leeuw geeft aan dat het onbekend is wanneer Lodewijk geboren, getrouwd en overleden is. Hij trouwde met Catharina Tempier, uit het land van Luik. Zij was een dochter van Gerard Tempier en Helena van den Bosch. Catharina overleed in Nijmegen op 15 juli 1600 en is begraven in de Grote Kerk aldaar. Elisabeth was een achterachterkleinkind van Johan van Brakell tot Karmestein (zoon van Cornelis van Brakell en Margriet van Boecop) en Johanna van Meerten (dochter van Dirk van Meerten tot Ingen en Bertha van Eck van Panthaleon). Johan is overleden op 8 juli 1580 en Johanna op 22 april 1600. Ze trouwden op 17 juli 1550.

Voetnoten

  1. Het betreft het zesde en zevende nummer van de zesendertigste jaargang.