Home » Genealogie » Het eenenveertigste jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het eenenveertigste jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het éénenveertigste jaargang van De Nederlandsche Leeuw, het maandblad van het Genealogisch-Heraldiek Genootschap, verscheen in 1923. In dit jaargang komen enkele telgen uit het geslacht Van Meerten voor.

Elisabeth van Brakell

Op bladzijde 207 worden opnieuw1 de kwartieren van Elisabeth van Brakell genoemd.2 Zij was een achterachterkleindochter van Johan van Brakell van Kermestein (overleden op 8 juli 1580) en Johanna van Meerten (overleden op 22 april 1600). Johan en Johanna zijn op 17 juli 1550 in het huwelijk getreden. Hun zoon was Lodewijk van Brakell van Kermestein die huwt met Catharina Tempier (overleden op 15 juli 1600 te Nijmegen). Catharina is een dochter van Gerhard Tempier en Helena van den Bosch.

Helena van Wageningen

Op bladzijde 365 wordt melding gemaakt van Helena van Wageningen.3 Helena van Wageningen werd in 1724 waarschijnlijk in Almkerk geboren en was waarschijnlijk de dochter van Willem van Wageningen en Geertruy ’t Hooft. Ze is overleden te Zierikzee op 26 januari 1798. Ze trouwde met een onbekende Van Meerten4 die waarschijnlijk geboren is in Werkendam. Uit dit huwelijk werd één zoon geboren met de naam Lambertus van Meerten op 16 oktober 1768 is hij op twee en twintig jarige leeftijd poorter geworden van Zierikzee en hij was van Werkendam. Hij is dus geboren in 1745 of 1746. Helena hertrouwt mogelijk te Werkendam met Willem Mosselmans. Willem is geboren te Woudrichem, Werkendam of Gorinchem in het jaar 1725. Hij is een zoon van Jan Mosselmans en Odilia Kistemaker. Hij was geneesheer (niet te vinden in de naamlijsten van de universiteiten dus mogelijk plattelandsheelmeester) te Werkendam en overleed in dezelfde plaats op 15 januari 1786 in de leeftijd van zestig en een half jaar.

Voetnoten

  1. Dit was namelijk ook het geval in het zesendertigste jaargang: https://oorsprong.info/het-zesendertigste-jaargang-van-de-nederlandsche-leeuw-en-telgen-uit-het-geslacht-van-meerten/.
  2. Het betreft het zesde en zevende nummer van de eenenveertigste jaargang.
  3. Het betreft het elfde en twaalfde nummer van de éénenveertigste jaargang.
  4. Vanuit de genealogische gegevens weten we dat het hier gaat om Adriaan van Meerten (?-?) die te Werkendam op 26 december 1745 trouwt met Leijntje (of Helena) van Wageningen.