Home » Genealogie » Het honderdeneerste jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het honderdeneerste jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het honderdeneerste jaargang van De Nederlandsche Leeuw, het maandblad van het Genealogisch-Heraldiek Genootschap, verscheen in 1984. In dit jaargang komen enkele telgen uit het geslacht Van Meerten voor.

Mechteld van Wassenaer Duvenvoirde

Van bladzijde 167 tot en met 170 worden de naaste verwanten van Johan (van Beieren) van Schagen weergegeven.1 In deze stamboom ook een telg uit het geslacht Van Meerten. Mechteld van Wassenaer Duvenvoirde is overleden in 1654. Mechteld is een dochter van Johan van Duvenvoirde en sinds 1600 ook van Wassenaer. Hij was heer van Duvenvoirde, voorschoten, Veur en Starrenburg en leefde van 1576-1645. Hij was in 1601 getrouwd met Maria van Voerst die in 1610 overleed. Daarna hertrouwde hij in 1612 met Clara de Hinojosa. Clara is overleden in 1631. Mechteld trouwde in 1629 met Johan Hinojosa, de broer van haar stiefmoeder. Toen deze overleed hertrouwde zij in 1639 met Peter Ernst van Abcoude van Meerten. Peter Ernst was geboren in 1619.

Willem van Meerten

Op bladzijde 482 wordt bij de beschrijving van Frans van Bockhorst melding gemaakt van Willem van Meerten.2 De tekst luidt: “1519, 21 febr., Reet bij Elst: Frans van Bockhorst blijft samen met Willem van Meerten borg voor het echtpaar Goirt Pannekoeck en diens vrouw Evert N. (met gaaf zegel).” Als voetnoot staat hierbij: “Alg. Ned. Fam. bl. 1902, blz. 325, en J.Th. de Raadt Sceaux-Armoiriés etc., deel I, 278a, ‘parti, au 1er un boc saillant contourné, au 2d une bande chargée de trois croisettes’, 1519, Huisarchief Waardenburg, inv.nr. 1980 (Rijksarchief in Gelderland).

Voetnoten

  1. Het betreft het vierde en vijfde nummer van de honderdeneerste jaargang.
  2. Het betreft het elfde en twaalfde nummer van de honderdeneerste jaargang.