Home » Genealogie » Het honderdenéénentwintigste jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het honderdenéénentwintigste jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het honderdenéénentwintigste jaargang van De Nederlandsche Leeuw, het maandblad van het Genealogisch-Heraldiek Genootschap, verscheen in 2004. In dit jaargang komt één telg uit het geslacht Van Meerten voor.

Ernst Taets van Meerten

Op bladzijde 156 wordt bij Jan Dircksz. van Coddenoerde, Ernst Taets van Meerten genoemd1:

“10 juli 1465: Eerst Taets van Meerten, richter, en Dirck van Houdoen en Jan Dircxzoen, schepenen te Wijk, staan over het transport van de Oversten Steenweert te Wijk door Jacob Proys op Ot van Tyel, kannunik in de Dom, Jan Dircxzoen zegelt met drie (niet) omgewende weerhaken; schildhouder: een wildeman in zijn rechterhand een knots boven het hoofd houdend, in zijn linkerhand het schild. Randschrift: ‘IAN DIRX SOEN’. Wellicht betreft het zijn jongere broer en naamgenoot?”

Voetnoten

  1. Het betreft het vijfde en zesde nummer van de honderdenéénentwintigstige jaargang.