Home » Genealogie » Het honderdennegentiende jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het honderdennegentiende jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het honderdennegentiende jaargang van De Nederlandsche Leeuw, het maandblad van het Genealogisch-Heraldiek Genootschap, verscheen in 2002. In dit jaargang komt één telg uit het geslacht Van Meerten voor.

Willem van Meerten

Op bladzijde 447 blijkt dat ene Willem van Meerten samen met ene Frans van Bockhorst, bierbrouwer te Elst, borg is geworden voor Goirt Pannekoick1:

“1519, 21 febr. Frans van Bockhorst en Willem van Meerten borg voor een rentebrief ten laste van Goirt Pannekoick en Evert zijn vrouw, gaande uit een huis en hofstede te Reet onder Elst. Frans van Bockhorst zegelt: wapen, gedeeld: I een omgewende klimmende bok (overeenkomstig het helmteken van het wapen van het geslacht Van Buckhorst); II een schuinbalk beladen met drie kruisjes (Van Bakenesse of Van Dorp?). Tevens zegelen Willem van Meerten en Goirt Pannekoeck.”

Voetnoten

  1. Het betreft het elfde en twaalfde nummer van de honderdennegentiende jaargang.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *