Home » Genealogie » Grafsteen van Elisabeth van Meerten (1919-1928)

Grafsteen van Elisabeth van Meerten (1919-1928)

Grafsteen van Elisabeth van Meerten (1919-1928). Foto genomen door Jan van Meerten op 7 april 2021.

Hierboven zien we de grafsteen van Elisabeth van Meerten (1919-1928). Elisabeth van Meerten was een dochter van sigarenmaker Jan Willem van Meerten (1878-1944) en Teuntje Wevers (1887-1967).1 Ze werd op 20 juli 1919 te Opheusden geboren.2 Zij overleed op donderdag 19 april 1928 te Wageningen. Zie daarvoor Burgerlijke Stand Gemeente Wageningen, 1928 aktenummer 503 en Burgerlijke Stand Gemeente Kesteren, 1928, aktenummer 20.4 Blijkens haar overlijdensakte om half drie in de middag. Ze werd op dinsdag 24 april 1928 begraven op de Algemene Begraafplaats Dalwagenseweg te Opheusden. Haar graf is te vinden in vak 2-03 grafnummer 38.5

Uit de mondelinge familieoverlevering blijkt dat zij ernstig ziek was voor haar overlijden. Ze is overleden in het ziekenhuis ‘Ziekenzorg’ te Wageningen.6 De eerste overlijdensakte is daarom opgemaakt in Wageningen7, terwijl de familie in Opheusden woonde. In de gemeente Kesteren8 werd de tweede overlijdensakte opgemaakt.9 Uit de mondelinge overlevering blijkt ook dat ze mooie lange haren had maar dat deze afgeknipt moesten worden (mogelijk i.v.m. haar – voor mij nog onbekende – ziekte). Ze was daar als achtjarige vanzelfsprekend erg verdrietig over.

Voetnoten

  1. Het parenteel van haar ouders is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1878-1944-en-teuntje-wevers-1887-1967/.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-elisabeth-van-meerten-1919-1928/.
  3. Haar eerste overlijdensakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/overlijdensakte-van-elisabeth-van-meerten-1919-1928/.
  4. Haar tweede overlijdensakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/tweede-overlijdensakte-van-elisabeth-van-meerten-1919-1928/.
  5. Informatie over haar graf is o.a. te vinden op https://www.online-begraafplaatsen.nl/. Deze pagina bevat twee fouten: het geboortejaar is incorrect en ze was geen zeven jaar toen ze overleed, maar acht jaar oud.
  6. Dit ziekenhuis bestaat niet meer, de laatste patiënten werden op 26 september 2000 overgebracht naar het nieuwe ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede. In 2008 werd het gebouw gesloopt. Zie: https://wikiwageningen.nl/pieter-pauw/.
  7. Burgerlijke Stand Gemeente Wageningen, 1928, aktenummer 50. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: https://www.geldersarchief.nl/. Toen dit artikel geschreven werd werden de huwelijksakten van de Gemeente Wamel zichtbaar in plaats van de overlijdensakten van de Gemeente Wageningen. Medewerkers van het archief hebben het probleem verholpen. Lees hier meer over deze overlijdensakte van Elisabeth: https://oorsprong.info/overlijdensakte-van-elisabeth-van-meerten-1919-1928/.
  8. Het dorp Opheusden behoorde toen tot de gemeente Kesteren. Sinds de gemeentelijke herindeling in 2002 behoort het dorp tot de gemeente Neder-Betuwe. Zie Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Neder-Betuwe_(gemeente).
  9. Burgerlijke Stand Gemeente Kesteren, 1928, aktenummer 20. Zie: https://oorsprong.info/tweede-overlijdensakte-van-elisabeth-van-meerten-1919-1928/. Ook te raadplegen via de website van het Gelders Archief: https://www.geldersarchief.nl/.